Η ΕΕ να ηγηθεί για την κλιματική ουδετερότητα.

Του Κωνσταντίνου Μαργαρίτη *


Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020 ήταν εν μέρει αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων, όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που βοήθησαν τη μείωση των εκπομπών. Το κλιμάκιο διερωτάται κατά πόσον η ΕΕ μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030. Και αυτό γιατί δεν εντόπισαν παρά ελάχιστες ενδείξεις ότι η δράση για την επίτευξη των στόχων αυτών θα αποδειχθεί επαρκής. Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα ειδικής έκθεσης που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Τον Οκτώβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η ΕΕ είχε επιτύχει τους τρεις στόχους της για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020. Σύμφωνα με το κλιμάκιο ελέγχου, αυτή η επιτυχία δεν ήταν αποτέλεσμα αποκλειστικά της ενωσιακής δράσης για το κλίμα.

Το κλιμάκιο επισημαίνει, λόγου χάριν, ότι η ΕΕ των 27 πιθανότατα δεν θα είχε επιτύχει τον στόχο της για την ενεργειακή απόδοση έως το 2020, αν δεν είχε μεσολαβήσει η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009 και της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, στα στοιχεία που παρουσιάζει η ΕΕ σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της, ο αντίκτυπος εξωτερικών παραγόντων δεν προκύπτει με σαφήνεια.

Το ΕΕΣ διαπίστωσε επίσης έλλειψη διαφάνειαςσχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτημέλη της ΕΕ πέτυχαν τους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους τους αξιοποιώντας τις «δυνατότητες ευελιξίας»: η συμβολή ορισμένων από αυτά δεν ήταν η αναμενόμενη και, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, προσέφυγαν σε άλλα μέσα, όπως η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από κράτη μέλη που είχαν υπερβεί τους στόχους τους.

Ελάχιστες πληροφορίες εντοπίστηκαν σχετικά με το πραγματικό κόστος της επίτευξης των στόχων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σχετικά με τις δράσεις που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων.

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις επιδόσεις της ΕΕ και των κρατώνμελών της στον τομέα της δράσης για το κλίμα και την ενέργεια» δήλωσε η κα Joëlle Elvinger, μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για τον έλεγχο. «Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να συνυπολογίζονται όλες οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται στο εμπόριο και τη διεθνή αεροπορία και ναυτιλία. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ηγηθεί με το παράδειγμά της των προσπαθειών μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα».

Όσον αφορά το μέλλον και τους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για το 2030, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η διαθέσιμη χρηματοδότηση θα επαρκέσειγια την επίτευξή τους. Αυτό ισχύει ιδίως για τη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, η οποία αναμένεται να είναι σημαντική. Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι υπάρχει έλλειψη συλλογικής φιλοδοξίας από πλευράς των κρατώνμελών όσον αφορά στην επιδίωξη του στόχου του 2030 για την ενεργειακή απόδοση. Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος στόχος του 2020 αποδείχθηκε ο δυσκολότερος να επιτευχθεί. Ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω αύξηση των τιμών-στόχου για το 2030 (συγκεκριμένα, οι προτάσεις για τη δέσμη «Fitfor-55» και το σχέδιο REPowerEU) θα αυξήσουν περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Περιλαμβάνουν επίσης παραδοχές οι οποίες είτε δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη γνωστά ζητήματα (όπως την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία) είτε, όπως έχουν καταδείξει παλαιότεροι έλεγχοι, δεν επαληθεύονται τελικά (όπως για παράδειγμα, ότι τα κράτημέλη θα εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες πολιτικές).

Για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ θέτει με την πάροδο του χρόνου ολοένα περισσότερο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης.

Βάσει των ενωσιακών κανόνων, τα κράτημέλη κλήθηκαν να υποβάλουν εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 20212030. Μέχρι τις 30 Ιουνίου οφείλουν να υποβάλουν επικαιροποιημένα προσχέδια, τα οποία να αντικατοπτρίζουν την αυξημένη φιλοδοξία των στόχων της ΕΕ. Στη συνέχεια, τα προσχέδια αυτά πρέπει να οριστικοποιηθούν μέχρι τα μέσα του 2024. Με αυτή την έκθεση ελέγχου, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ευελπιστεί να βοηθήσει, αφενός, την Επιτροπή να αξιολογήσει τα προσχέδια αυτών των εθνικών σχεδίων και, αφετέρου, τα κράτημέλη να τα οριστικοποιήσουν.

Η ΕΕ δεσμεύθηκε να δαπανήσει τουλάχιστον το 30 % του προϋπολογισμού της για την περίοδο 20212027 υπέρ της δράσης για το κλίμα. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 87 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό μικρότερο από το 10 % των συνολικών επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων με ορίζοντα το 2030, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Οι υπόλοιπες επενδύσεις αναμένεται να προέλθουν από εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους.

Η Ελλάδα καλείται φιλόδοξα και δημιουργικά να καταθέσει επικαιροποιημένο προσχέδιο για το κλίμα και να αφυπνίσει τη νεα γενιά. Οι χρόνοι πιέζουν και καλό θα είναι να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι μεγάλες πολυεθνικές.


*Δημοσιογράφος


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν απαραίτητα τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Προηγούμενο άρθροΑποσύρεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ο Μουσταφά Κατραντζή
Επόμενο άρθροΧαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στο Παγκύπριο Συνέδριο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ