Καθηγητής Σκλιάς Παντελής, Πρύτανης Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου: Ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον”

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: “Εφαρμοσμένη γνώση αιχμής και ακαδημαϊκή πρωτοπορία”

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Παντελής Σκλιάς, και Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων Παντελής Σκλιάς, μιλάει στη SPEAKNEWS για την προοπτική που ανοίγεται στους απόφοιτους Λυκείου αλλά και πτυχιούχους πανεπιστημίου από την Ελλάδα, να σπουδάσουν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ένα πανεπιστήμιο διεθνούς εμβέλειας, που ξεχωρίζει στους τομείς της ακαδημαϊκής γνώσης, καινοτομίας και έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι ένα  σύγχρονο Πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδας και ομοταγές με τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, που αποτελεί την καλύτερη πρόταση σπουδών, για κάθε υποψήφιο φοιτητή από την Ελλάδα. Στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος οι νέοι από την Ελλάδα σπουδάζουν ουσιαστικά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στην ελληνική γλώσσα, με πολύ χαμηλό κόστος διδάκτρων και διαβίωσης, μόλις δύο ώρες μακριά από το σπίτι και την οικογένειά τους. «Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία» τονίζει στη συνέντευξη που ακολουθεί ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νέαπολις Πάφος, καθηγητής Παντελής Σκλιάς.

Ποιοι είναι οι άξονες ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου;

Με στόχευση πάντα στην προσιτή αριστεία σε γνωστικά πεδία αιχμής έρευνας, εφαρμοσμένης γνώσης και καινοτομίας, την ευαισθησία πάνω απ’ όλα για τους φοιτητές του, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, στηριζόμενο σε συγκεκριμένους πυλώνες στρατηγικής ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης, οι οποίοι αναλύονται συνοπτικά κατωτέρω.

Ενισχύουμε την ακαδημαϊκή ερευνητική δραστηριότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού μας παράγοντας νέα γνώση αιχμής, με εξωστρέφεια και διεθνή αναγνώριση με προγράμματα σπουδών τα οποία απευθύνονται στη διεθνή φοιτητική κοινότητα και ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και το νέο γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των παγκοσμίων αγορών.

Κατά τη διάρκεια του 2019 πιστοποιήθηκαν και προσφέρονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα από την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο νέα Προγράμματα Σπουδών αιχμής γνώσης σε προπτυχιακό επίπεδο, όπωςτο Πρόγραμμα Διεθνείς Σχέσεις & Ασφάλεια, στη Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο Ψηφιακό Marketing, στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια, στα Πληροφορικά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Διακυβέρνηση, στη Ποινική Δικαιοσύνη και Οικονομικό Έγκλημα, στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης.

Έχουμε αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες με σημαντικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο του Middlesex για την απονομή κοινών αναγνωρισμένων πτυχίων (validated), το Πανεπιστήμιο του Hull στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι επισκέπτες ερευνητές σε διακεκριμένα και παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως η Οξφόρδη και το New York State University.

Αυξάνουμε και διευρύνουμε τον διεθνοποιημένο χαρακτήρα της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου, στο οποίο πλέον φοιτά αξιόλογος αριθμός φοιτητών από χώρες εκτός Ε.Ε, όπως Κίνα, Ρωσία και χώρες Ασίας & Αφρικής.

Στηρίζουμε τους αποφοίτους μας. Σε αυτή τη κατεύθυνση, ενισχύουμε τον Σύλλογο Αποφοίτων δημιουργώντας, ανάμεσα σε άλλες δράσεις, ειδικό διαδικτυακό τόπο αμφίδρομης επικοινωνίας και ανατροφοδότησης μεταξύ των αποφοίτων μας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Συνεισφέρουμε στην τοπική ανάπτυξη. Είναι δέσμευση και βούληση του Πανεπιστημίου να συνεισφέρει στις τοπικές κοινωνίες με το σύνολο των δυνατοτήτων και υποδομών που διαθέτει για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης να συμβάλλει στην τοπική πολιτιστική ανάπτυξη προσφέροντας τις υποδομές του και κινητοποιώντας το σύνολο της ακαδημαϊκής του κοινότητας οργανώνοντας δεκάδες επιστημονικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις κατά τα διάρκεια της ακαδημαϊκής περιόδου, στις οποίες συμμετέχουν 100αδες μέλη της τοπικής κοινωνίας των πολιτών.


Πως συνδέονται τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου με τις αυξανόμενες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς εργασίας;

Τα Προγράμματά μας είναι πιστοποιημένα από εθνικούς και διεθνείς εξειδικευμένους επαγγελματικούς φορείς, όπως το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), το DMI (DigitalMarketingInstitute), το EFMD (EuropeanFoundationforManagementDevelopment) και ενεργά μέλη διεθνών επιστημονικών δικτύων, όπως το UACES (UniversityAssociationforContemporaryEuropeanStudies), το ECLAS (EuropeanCouncilofLandscapeArchitectureSchools), το ISA (InternationalStudiesAssociation), το EURASHE (EuropeanAssociationofInstitutionsofHigherEducation).

Συνδέουμε το Πανεπιστήμιο, τα Προγράμματα Σπουδών του και την φοιτητική μας κοινότητα με την αγορά εργασίας. Ενδυναμώνουμε συνεχώς το υφιστάμενο Γραφείο Διασύνδεσης και ενισχύουμε την επιδοτούμενη πρακτική άσκηση των φοιτητών μας με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρηματικών φορέων τόσο στην Κύπρο σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης με υψηλή προστιθέμενη αξία και αποσκοπώντας στην διασύνδεση της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου μέσω παραγωγικών συνεργασιών.

Η αυξημένη ανάγκη διασύνδεσης των Προγραμμάτων Σπουδών με την αγορά εργασίας και της πρωτογενούς ερευνητικής δραστηριότητας για τη δημιουργία και παροχή εφαρμοσμένης γνώσης, δεν προκύπτει πλέον μόνο από τις κατευθύνσεις της Bolognia, αλλά και από την αυξημένη ευθύνη των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στη νέα ψηφιακή εποχή για την καλλιέργεια ψηφιακών ικανοτήτων, αλλά και τη βελτίωση των υποστηρικτικών δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων και μελλοντικών εργαζομένων, όπως η συνεργατική ικανότητα, η δημιουργική αντιμετώπιση- λύση προβλημάτων και η δυνατότητα σύλληψης και υλοποίησης καινοτόμων ιδεών.

Πως αναπτύσσεται και υπηρετείται η ακαδημαϊκή έρευνα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου;

Τα Επιστημονικά Κέντρα και Εργαστήρια του Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων (Intelligent Systems Lab), το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικής Στήριξης (ΣΚ.Ε.Ψ.Η), το Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών, το Κέντρο Έρευνας Διεθνούς Τουρισμού, το Κέντρο Έρευνας Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας έχουν δημιουργήσει ένα hub πρωτογενούς ερευνητικής δράσης και έρευνας διασυνδέοντας την πανεπιστημιακή κοινότητα με τους επαγγελματικούς φορείς και την αγορά εργασίας και διαχέοντας την νέα γνώση προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.

Συμμετέχουμε σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενοι με σημαντικούς διεθνείς ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς.

Επενδύουμε διαρκώς στις υποδομές και αυξάνουμε τις δυνατότητες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, η οποία αποτελεί ένα σημείο αιχμής για την ανάδειξη της γνώσης και την αξιοποίηση της από την φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητά μας, επεκτείνοντας τις συνεργασίες διαδανεισμού με ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζομένων βιβλιοθηκών στον ελλαδικό χώρο καθώς και με τις μεγαλύτερες διεθνώς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων σε όλα τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο.

Πως αντιμετωπίστηκε η κρίση της πανδημίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση στη Κύπρο και ειδικότερα από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και ποιά είναι η προοπτική της επόμενης ημέρας;

Σε σχέση με την πρόσφατη κρίση και τις συνέπειές της σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε πλήρη συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με τους φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Κύπρο και Ελλάδα και με αποκλειστικό γνώμονα την υγεία και ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη παράλληλη θεσμική θωράκιση των απονεμομένων τίτλων σπουδών του Πανεπιστημίου, προχωρήσαμε άμεσα σε σημαντικές δράσεις ευθύνης και συνέπειας.

Καταρχήν όλα τα Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας διεκήρυξαν την απόφασή τους να ολοκληρωθεί το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου χωρίς εκπτώσεις στα ακαδημαϊκά πρότυπα αριστείας και τις όποιες αρνητικές συνέπειες προς τους φοιτητές/τριες.

Παράλληλα προχωρήσαμε ταχύτατα στην μετατροπή του συμβατικού τρόπου διδασκαλίας σε παροχή εξ αποστάσεως μαθημάτων, διατηρώντας παράλληλα όλες τις διεθνείς ποιοτικές προδιαγραφές και πρότυπα των Προγραμμάτων Σπουδών μας, σε συνεργασία και συνεχή διαβούλευση με τον Φορέα ΔΙΠΑΕ.

Επομένως το πρόγραμμα διδασκαλίας ολοκληρώθηκε κανονικά, οι ενδιάμεσες διαμορφωτικές αξιολογήσεις των φοιτητών μας υλοποιήθηκαν με εναλλακτικούς εξ αποστάσεως τρόπους εξέτασης και προχωρήσαμε συντονισμένα προς την ολοκλήρωση των τελικών εξετάσεων σύμφωνα με το αρχικό χρονοπρογραμματισμό του Πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε το σύνολο της ακαδημαϊκής διαδικασίας καθώς και τις τελικές εξετάσεις σύμφωνα με το αρχικό ακαδημαϊκό ημερολόγιο ενσωματώνοντας στη διαδικασία των τελικών εξετάσεων κριτήρια ποιότητας και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές ανταποκρινόμενες στα διεθνή ποιοτικά πρότυπα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Επίσης, η περαιτέρω αξιοποίηση και θεσμική θωράκιση της εξ αποστάσεως και της μικτής (blended) εκπαίδευσης, ενδεχόμενο το οποία αντιμετωπίζουμε ως δεδομένο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021, αλλά και ενδεχομένως για τον μέλλοντα χρόνο, αποτελεί πρόκληση, την οποία καλούμαστε όλοι από κοινού, Πανεπιστήμια, Πολιτεία και κοινωνία να αντιμετωπίσουμε.

Η ετοιμότητα απόκρισης και προσαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών σε όλα τα επίπεδα και δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία οφείλουν να υπηρετούν και προσφέρουν στη φοιτητική τους κοινότητα την καινοτομία στη γνώση, στην ακαδημαϊκή έρευνα και την επιστημονική πρωτοπορία.

Βιογραφικό

Ο Παντελής Σκλιάς (Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις) είναι Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Αποφοίτησε το 1990 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Sussex, της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1998). Την περίοδο 1999-2000 εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο γνωστικό πεδίο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και των σχέσεων της Ε.Ε. με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην ΕΣΣΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Την περίοδο 1999-2002 διετέλεσε Επισκέπτης Ερευνητής στο Μεταπτυχιακό Κέντρο για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον του Πανεπιστημίου του Sussex. Διετέλεσε επί τέσσερα (4) έτη (2013-2017) Πρόεδρος στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Αντιπρόεδρος στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Διαθέτει 18ετή εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Την περίοδο 2017-2018 διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Ασφάλειας και Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο των Εμιράτων. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας (2016-2018). Από τον Φεβρουάριο 2020, ορίστηκε Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων της Κύπρου.

Για περιοδικό Speak Νews

Πάφος, 05.06.2020

Προηγούμενο άρθρο«ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ κε ΠΡΟΕΔΡΕ..»
Επόμενο άρθρο39o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δεν το σταματάει ούτε ο καιρός, ούτε ο ιός!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ