Ταυτότητα

SPEAK NEWS

Περιοδική Έκδοση Παιδείας και Πολιτισμού

Διανέμεται δωρεάν κάθε μήνα

Σύμβουλος Έκδοσης: Ανδρέας Γερμανός

Διευθύντρια: Σοφία Γερμανού

Υπεύθυνος Ύλης: Περικλής Βλάχος

Εκδότης: Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Στεφ. Τάττη 6, 2310221169)

Σελιδοποίηση: Κ-Design


Διεύθυνση: Στεφάνου Τάττη 6, 54622, Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία:

Τ: 2310265366

E: info@speaknews.gr

www.speaknews.gr