Αναστασία Ρέππα: “Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης”

Το νέο σύνθετο εθνικό και διεθνές γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των αγορών εργασίας και οι νέες συνθήκες που δημιουργεί η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, απαιτούν τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών. Για αυτό το νέο εκπαιδευτικό τοπίο μιλήσαμε με την Καθηγήτρια Αναστασία Ρέππα, Διευθύντρια της Μονάδας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Πως υλοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου;

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στα πλαίσια της αναπτυξιακής του πολιτικής, της δια βίου εκπαίδευσης και της συνεχούς προσφοράς του προς την κοινωνία παρέχει Προγράμματα Σπουδών εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Η Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εξ ορισμού απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν κάποιο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο προσφέρεται στη βάση νέας μορφής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Η εν λόγω μεθοδολογία περιλαμβάνει νέες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης.

Βασικό εργαλείο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (Moodle), η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας καθηγητών – φοιτητών και εκπαίδευσης των φοιτητών.

Για την διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης όλων των υφιστάμενων και νέων εξ αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών έχει υιοθετηθεί και ακολουθείται το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων σύμφωνα με τις οδηγίες του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), τους διεθνείς ποιοτικούς δείκτες και πρότυπα καλών πρακτικών συμπεριλαμβανομένων των διαδραστικών δραστηριοτήτων, της διαμορφωτικής αξιολόγησης, των ασκήσεων ρόλων και προσομοίωσης σε εικονικά περιβάλλοντα, την ανάλυση και χρήση real life scenarios, κλπ.

Ποια Μεταπτυχιακά Προγράμματα διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο και ποια από αυτά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση;

Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος λειτουργούν όλα τα νέα Προγράμματα Σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσας σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή διδασκαλίας, τα οποία πιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, όπως το Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, το Πρόγραμμα στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική & Ασφάλεια, το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Διακυβέρνηση, το Πρόγραμμα Ποινική Δικαιοσύνη και Οικονομικό Έγκλημα, το Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης, τα Προγράμματα στη Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Marketing.

Όλα τα νέα προγράμματα σχεδιαστήκαν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και το νέο σύνθετο εθνικό και διεθνές γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των αγορών εργασίας.

Μαζί με τα ήδη λειτουργούντα με επιτυχία μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) με κατευθύνσεις Γενική Διοίκηση, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Εκπαιδευτική Διοίκηση, την Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και την Εκπαιδευτική Ψυχολογία παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση από νέους αποφοίτους μας, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν σε σύγχρονα γνωστικά πεδία και να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.

Ποιες νέες ανάγκες προκύπτουν στην αγορά εργασίας; Σε ποιούς τομείς θα απασχοληθούν οι απόφοιτοι του αύριο;

Είναι γεγονός πως η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάδυση νέων αναγκών στην σύγχρονη κοινωνία δημιουργεί νέες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου ενισχύουμε διαρκώς την πρωτογενή ακαδημαϊκή ερευνητική δραστηριότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού μας παράγοντας νέα γνώση αιχμής, με εξωστρέφεια και διεθνή αναγνώριση με προγράμματα σπουδών τα οποία απευθύνονται στη διεθνή φοιτητική κοινότητα και ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και το νέο γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των παγκοσμίων αγορών.

Όλα τα προσφερόμενα προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου βρίσκονται σε συνεχή διάδραση με την αγορά εργασίας, μέσω των επιστημονικών συμβουλίων, τα οποία πλαισιώνουν τα Τμήματα και τα προγράμματά του παρέχοντας συνεχή ανατροφοδότηση, ώστε το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και προοπτικές, τις οποίες θέτει ο κάθε τομέας της οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης πολλά από τα Προγράμματα εξ αποστάσεως Σπουδών είναι πιστοποιημένα από εθνικούς και διεθνείς εξειδικευμένους επαγγελματικούς φορείς, όπως το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), το DMI (Digital Marketing Institute), το EFMD (European Foundation for Management Development) εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση των αποφοίτων στις παγκόσμιες αγορές εργασίας και επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και ανέλιξη.

Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη έμφαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Πανεπιστήμιο για περαιτέρω προώθηση της συγκεκριμένης μεθόδου σπουδών;

Οι επενδύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές υποδομές του, στην ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, στην εναρμόνιση των Προγραμμάτων Σπουδών του μέσω της αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης με βέλτιστα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, καθώς και στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του άριστου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού τους, διασφάλισαν τη δυνατότητα να συνεχίσει την εκπαιδευτική αποστολή του κατά τη διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ειδικότερα, αναβαθμίζουμε διαρκώς όλα τα πεδία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, (παραγωγής ψηφιακού υλικού φιλικού στο χρήστη, πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων, ενίσχυσης της βασικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας moodle με περισσότερα διαδραστικά στοιχεία, ειδική εργαλειοθήκη για την εξ αποστάσεως μάθηση και διδασκαλία, κ.λ.π.).

Λειτουργούμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και mentoring για όλα τα μέλη ΣΕΠ και ΔΕΠ στα νέα ψηφιακά εργαλεία και στις νέες διδακτικές τεχνικές, ώστε να διευκολύνονται στην αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Επίσης, η περαιτέρω αξιοποίηση και θεσμική θωράκιση της εξ αποστάσεως και της μικτής (blended) εκπαίδευσης αποτελούν προκλήσεις που καλούμαστε όλοι, Ιδρύματα, Πολιτεία και κοινωνία, να αντιμετωπίσουμε με την βεβαιότητα πλέον, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες και έρευνες, ότι η μικτή παροχή εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήρθε για να παραμείνει τα επόμενα χρόνια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ