Παντελής Σκλιας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου: “Παράγουμε νέα γνώση αιχμής, εισάγοντας νέα Προγράμματα Σπουδών”

«Το Πανεπιστήμιο αντικρύζει με αισιοδοξία το μέλλον στηριζόμενο  σε συγκεκριμένους  στρατηγικούς  πυλώνες  ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης»

Ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και Πρόεδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Παντελής Σκλιάς, μίλησε στη SPEAKNEWS για τις προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα πανεπιστήμια κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο, την Online εκπαίδευση, τις προτεραιότητες που προκύπτουν για τη μετά covid εποχή, για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, και την ανάγκη διασύνδεσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας.  

Κύριε Πρύτανη, κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου  την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά;

 Οι πολλές προκλήσεις τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής χρονιάς, δημιούργησαν για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη Κύπρο ένα περιβάλλον δημιουργικών ευκαιριών, ανάπτυξης ανθεκτικότητας και δυνατοτήτων λήψης άμεσων αποφάσεων για γρήγορη ανταπόκριση  στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα.

Επιγραμματικά μπορούμε να κατατάξουμε τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια σε τέσσερις άξονες – πυλώνες στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης.

  • Περαιτέρω διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας παράλληλα με την προσφορά  ανταγωνιστικών υπηρεσιών και  Προγραμμάτων Σπουδών με βέλτιστους διεθνείς δείκτες ποιότητας.
  • Αξιοποίηση Κοινοτικών πόρων με παράλληλη μόχλευση και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων στην περαιτέρω ανάπτυξη και την επένδυση στην πρωτογενή έρευνα και στο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Έμφαση στην παροχή  καινοτόμου γνώσης μέσω της δημιουργίας Προγραμμάτων Σπουδών αιχμής γνώσης στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία της οικονομίας της γνώσης με πλήρη διασύνδεση των νέων εργασιακών μοντέλων.
  • Αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και πλήρη ενσωμάτωση και επέκταση των τεχνολογικών καινοτομιών στις υπηρεσίες και  την εκπαιδευτική διαδικασία.

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας τα Κυπριακά Πανεπιστήμια ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπισή της, εφάρμοσαν εναλλακτικές μεθόδους για τη συνέχιση εξ αποστάσεως της διδακτικής και ερευνητικής λειτουργίας τους κάνοντας πλήρη χρήση των ψηφιακών υποδομών τους  και των σύγχρονων εργαλείων τηλεεκπαίδευσης, χωρίς να θιγεί κατ’ ελάχιστον η ποιότητα και ακαδημαϊκή αριστεία των απονεμομένων τίτλων σπουδών μας.

Έχοντας πλέον πετύχει τη θεσμική θωράκιση και επιχειρησιακή αξιοπιστία των εναλλακτικών τρόπων παροχής εκπαίδευσης και ολοκληρώσει παράλληλα με επιτυχία την διαδικασία μετατροπής της συμβατικής ακαδημαϊκής λειτουργίας σε εξ αποστάσεως σε περίπτωση επαλήθευσης οιουδήποτε μελλοντικού αρνητικού σεναρίου παραμένουμε  έτοιμοι να συνεχίσουμε την συνολική λειτουργία μας σε ηλεκτρονική και on line εξ αποστάσεως μορφή, όπως εξάλλου γίνεται  την στιγμή αυτή.

Ποια είναι η επόμενη μέρα για το Πανεπιστήμιο στη μετά COVID-19 εποχή; Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες;

 Ο κύριος επιχειρησιακός στόχος της  συνεχούς  αναβάθμισης των στρατηγικών υποδομών του  και της  επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου θα συνεχίσει να διασφαλίζει  την δυνατότητα του Πανεπιστημίου να συνεχίσει την παροχή  αξιόπιστης και ποιοτικής εκπαίδευσης κατά την κρίσιμα επόμενα χρόνια.

 Επίσης η απρόσκοπτη λειτουργία του και η OnLine παροχή του συνόλου των υπηρεσιών του  ανέδειξε το Πανεπιστήμιό Νεάπολις Πάφου σε νησίδα κοινωνικής σταθερότητας και ασφάλειας για τις  τοπικές  κοινωνίες καθώς και αξιόπιστης ακαδημαϊκής αριστείας για την Ανώτατη εκπαίδευση στη Κυπριακή Δημοκρατία, σημαντική παρακαταθήκη για την προσπάθεια ανάταξης των συνεπειών της πανδημίας το επόμενο διάστημα  στον τόπο μας.

Ποια προγράμματα σπουδών θα προσφέρετε κατά την τρέχουσα  χρονιά και ποιες είναι οι νέες προσθήκες προγραμμάτων για φέτος;

Με γνώμονα την προσιτή αριστεία σε γνωστικά πεδία αιχμής γνώσης και καινοτομίας,  την ακαδημαϊκή αρτιότητα, την ευαισθησία πάνω απ’ όλα για τους φοιτητές του, το Πανεπιστήμιο αντικρύζει με αισιοδοξία το μέλλον στηριζόμενο  σε συγκεκριμένους  στρατηγικούς  πυλώνες  ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης.

Πέρα από τα γνωστά και καταξιωμένα Προγράμματα Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Ψυχολογίας, Αρχιτεκτονικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών επενδύουμε σταθερά στην έρευνα και παράγουμε νέα γνώση αιχμής, με εξωστρέφεια και διεθνή αναγνώριση εισάγοντας νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και το νέο Εθνικό γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον και  πιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα,  όπως το Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, το Πρόγραμμα Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική & Ασφάλεια, το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Διακυβέρνηση, το Πρόγραμμα Ποινική Δικαιοσύνη και Οικονομικό Έγκλημα, το  Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης, τα Προγράμματα στη Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Marketing.

Η αυξημένη ανάγκη διασύνδεσης των Προγραμμάτων Σπουδών και της πρωτογενούς έρευνας με την αγορά εργασίας για τη δημιουργία και παροχή εφαρμοσμένης γνώσης δεν προκύπτει πλέον μόνο από τις κατευθύνσεις της Bologna, αλλά και από την αυξημένη ευθύνη των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στη νέα εποχή για την καλλιέργεια ψηφιακών ικανοτήτων, αλλά και  τη βελτίωση των υποστηρικτικών δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων και μελλοντικών εργαζομένων, όπως η συνεργατική ικανότητα, οι ηγετικές ικανότητες,  η δημιουργική λύση προβλημάτων και η δυνατότητα σύλληψης και υλοποίησης καινοτόμων ιδεών.

Σε αυτές τις προκλήσεις το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου είναι έτοιμο να ανταποκριθεί με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης προς την ακαδημαϊκή αποστολή του και την πολυπληθή ακαδημαϊκή του κοινότητα.

Προηγούμενο άρθροΓιάννης Κανίογλου

Μεταμορφώνει ζωγραφικά σχολικές αίθουσες και κοινόχρηστους χώρους μεταφέροντας μηνύματα και συναισθήματα

Επόμενο άρθροΓιάννης Μηλιάτσης
Συγγραφέας, Ιδιοκτήτης Bizman.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ