Στέλιος Περράκης, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου: “Στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου εφαρμόζουμε γνώση αιχμής και ακαδημαϊκής αριστείας”

O Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Στέλιος Περράκης μιλάει στη SPEAKNEWS για τη θέση του ως Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, και την σχέση του με την Κύπρο. Παράλληλα μας ενημερώνει για την ένταξή της στη Διεθνή Ένωση Νομικών Σχολών, και την ενδυνάμωση των προγραμμάτων της σχολής με σύγχρονες μεθόδους όπως προσομοιώσεις διεθνών δικαστηρίων, εικονικές δίκες, εξειδικευμένα σεμινάρια και νομικά φροντιστήρια.

Πως ανταποκρίνονται τα προγράμματα σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου στις σύγχρονες απαιτήσεις του πεδίου των Νομικών Επιστημών;

Το Πρόγραμμα Πτυχίου της Νομικής Σχολής καθώς και όλα τα προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις υιοθετεί και ενσωματώνει το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), καθώς επίσης και μια σειρά από σύγχρονες καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφωτικών δραστηριοτήτων, της συνεχούς διάδρασης φοιτητών – διδασκόντων, των ασκήσεων ρόλων και προσομοίωσης σε σενάρια νομικής καθημερινότητας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διδασκαλίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής έχει ενσωματωθεί στα Curricula των μαθημάτων του, η προσομοίωση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή φοιτητών, ακαδημαϊκών και δικαστικών λειτουργών. Το φετινό mootCourt θα οργανωθεί σε σχέση με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου Θαλάσσης.

Η νέα ενδυναμωμένη μαθησιακή διαδικασία από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 συμπεριλαμβάνει επίσης την εικονική ποινική δίκη ενώπιον εθνικού Δικαστηρίου, την άσκηση προσομοίωσης ενώπιον Διεθνών Θεσμών (Ο.Η.Ε & Συμβούλιο της Ευρώπης), εξειδικευμένα σεμινάρια και υποστηρικτικά προς τους φοιτητές νομικά φροντιστήρια (εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο. Στην εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώνεται εντονότερα η ατομική και συλλογική έρευνα, η κατάλληλη πρακτική άσκηση των φοιτητών, η υποστήριξη πτυχιακής εργασίας.

Περαιτέρω ιδρύεται και θα λειτουργήσει Νομική Κλινική με αντικείμενο «Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Κατεχόμενη Κύπρο», καθώς και το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου «Γεώργιος Τενεκίδης» για την προαγωγή της μελέτης και έρευνας της θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος στην διεθνή δικαιοταξία και των εφαρμογών του διεθνούς δικαίου.

Η λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Νομικών Σπουδών σε συνδυασμό με τα παρεχόμενα επιτυχημένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Οικονομικό Έγκλημα και τη Ποινική Δικαιοσύνη και στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (σε συμβατική και εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας) στην ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, συνθέτουν για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και τη φοιτητική του κοινότητα ένα σημαντικό πλεονέκτημα πρωτοπορίας έρευνας, εξειδίκευσης και αιχμής εφαρμοσμένης γνώσης στο ευρύ πεδίο της νομικής Επιστήμης.

Εξάλλου, η σημασία που αποδίδεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές καθώς και η προαγωγή του Νομικού Πολιτισμού θα αποτελούν εφεξής προτάγματα για την Νομική ακαδημαϊκή κοινότητα του Νεάπολις.

Ένα σημαντικό γεγονός αποτελεί και η ένταξη της Νομικής Σχολής στη Διεθνή ένωση Νομικών Σχολών. Θα αναφερθείτε και στο γεγονός αυτό;

Η Σχολή με την ένταξή της συμμετέχει σε μια διεθνή ένωση περισσότερων από 160 Νομικών Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων, εκπροσωπώντας περισσότερους από 7.500 ακαδημαϊκούς νομικούς. Επιτυγχάνεται η περαιτέρω διεθνής αναγνωσιμότητά της, το κύρος των τίτλων του Πανεπιστημίου και αυξάνεται η διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

Αξιοσημείωτη είναι η διευρυμένη συμμετοχή και σε άλλα ακαδημαϊκά δίκτυα συνεργασίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, καθώς και τις δράσεις Jean Monnet – ήδη η Νομική απέκτησε την πρώτη έδρα JeanMonnet, γεγονός που υπογραμμίζει την ταυτότητα και την ευρωπαϊκή / διεθνή διάσταση της Σχολής.

Θα μας πείτε λίγα λόγια για σας, αλλά και γενικότερα για την σημαντική αναβάθμιση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου;

Η Κύπρος για μένα είναι ξεχωριστός τόπος ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Παραμένει έως σήμερα όμως και μελέτη περίπτωσης των ορίων και αντοχών του Διεθνούς Δικαίου στη διελκυστίνδα σχετικά με τις διεθνείς παρανομίες της κατέχουσας δύναμης, αλλά και των κινήσεων τρίτων χωρών ή Διεθνών Οργανισμών. Δεσμοί ζωής με το νησί, κυρίως και βασικά λόγω της σχέσης μου με τον Γιάννο Κρανιδιώτη, επιστήθιο φίλο και κουμπάρο μου. Με τον Γιάννο εξάλλου έκανα και την πρώτη μου επίσκεψη στην Πάφο, κρατώντας δυνατές εικόνες από τα παλιά.

Έχω μοιράσει την επαγγελματική ζωή μου ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τη διπλωματία – ιδίως στην προσέγγιση δύσκολων θεμάτων – όπως η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης και κατοχής, εκεί όπου η θεωρία και η πρακτική συναντώνται στο θανάσιμο πεδίο των παραβιάσεων τους καθώς και στις σύνθετες εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ενοποιητικής Διαδικασίας.

Η θητεία μου στη Κοσμητεία της Νομικής Σχολής συνέπεσε με την έναρξη της συνεργασίας από την νέα ακαδημαϊκή περίοδο 2020-2021 με εκλεκτούς συναδέλφους, όπως ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννης Μπέκας, ο οποίος, με την επικουρία του Δρ. Ιωάννη Γκουντή, αναλαμβάνει τα μαθήματα του γνωστικού πεδίου του ελληνικού Ποινικού Δικαίου, καθώς και του Καθηγητή κου Πέτρου Μιχαηλίδη, πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, η συνεργασία με διαπρεπή μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως οι καθηγητές κος Μεταξάς, κος Πανούσης, κος Χρυσόγονος, κα Φουντεδάκη, κος Τσάλτας, κος Γρηγορίου, κος Κρεμλής, επίτιμο Διευθυντή της Επιτροπής της Ε.Ε. με μακρά θητεία στην νομική υπηρεσία και ο κ. Μαρκουλάκης, επίτιμο Αντιπρόεδρο του ΣτΕ, συμπληρωματικά με τους ήδη διδάσκοντες στην Σχολή, συνιστούν εχέγγυο ποιοτικής δουλειάς και παροχή εξειδικευμένης νομικής γνώσης αιχμής, προκειμένου η Νομική Σχολή του Νεάπολις να βρίσκεται στην πρωτοπορία των Νομικών Σπουδών στην Κύπρο και όχι μόνον, προσφέροντας ολοκληρωμένες σπουδές αριστείας Α’ και Β’ κύκλου στο ευρύ πεδίο της Νομικής επιστήμης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ