Μια καινοτομία από το ΑΠΘ στις σπουδές της Ιατρικής Επιστήμης

Παρουσίαση-Συνέντευξη: Περικλής Βλάχος

Αγγλόγλωσσο Πρόγραμμα Ιατρικής από το ΑΠΘ

Τομή για τα εκπαιδευτικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της χώρας αποτελεί η ίδρυση αγγλόγλωσσου προγράμματος Ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, θα υποδεχτεί αλλοδαπούς φοιτητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν σπουδές για την απόκτηση πτυχίου για την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νίκος Παπα’ι’ωάννου

Η SPEAKNEWS απευθύνθηκε στον Πρύτανη του ΑΠΘ, κ. Νίκο Παπαϊωάννου, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα γίνονται δεκτοί οι αλλοδαποί φοιτητές.

Κύριε Πρύτανη, το πρώτο αγγλόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ είναι γεγονός. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του προγράμματος;

Συνώνυμο της αριστείας και της εξωστρέφειας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προχωρά δυναμικά και υλοποιεί σταθερά την αναπτυξιακή του στρατηγική. Το πρώτο ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, στο Τμήμα Ιατρικής, είναι πλέον γεγονός και συνιστά ιστορική στιγμή στην πορεία του Πανεπιστημίου μας. Με την ίδρυσή του, το Αριστοτέλειο διευρύνει τους ορίζοντες της εξωστρέφειάς του και ισχυροποιεί έτι περισσότερο τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Όπως αναφέρεται στο ιδρυτικό του ΦΕΚ, σκοπός του Αγγλόγλωσσου αυτού Προπτυχιακού Προγράμματος είναι η «καλλιέργεια της εξωστρέφειας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με τη διδασκαλία της Ιατρικής επιστήμης σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς και τη διεθνή προβολή της χώρας, τόσο σε επιστημονικά όσο και σε πολιτιστικά πεδία».

Παράλληλα με την παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών Ιατρικής, το Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα θα συμβάλει και στη διεθνή προβολή της χώρας μας, αλλά και στην ανάδειξη ακόμη περισσότερο του έργου του επιστημονικού μας δυναμικού στην παγκόσμια κοινότητα.

Πόσοι φοιτητές θα γίνουν δεκτοί το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος; Υπάρχει περιορισμός στις χώρες από τις οποίες μπορεί το πρόγραμμα να δεχτεί φοιτητές;

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε εξήντα φοιτητές/φοιτήτριες ανά έτος. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φθάσει τους/τις τριακόσιους εξήντα φοιτητές/φοιτήτριες, όταν λειτουργήσουν και τα έξι έτη σπουδών, που αποτελούν τη συνολική διάρκεια του προγράμματος.

Στο Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ θα μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής και να προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν.

Μέσα από ποια διαδικασία θα γίνονται δεκτοί οι αλλοδαποί φοιτητές στο πρόγραμμα;

Αναφορικά με τη διαδικασία και τον τρόπο επιλογής τους, οι υποψήφιοι/υποψήφιες φοιτητές/φοιτήτριες  θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τέλος θα υπάρχει αξιολόγηση του βιογραφικού τους και συνέντευξη. Η διαδικασία περιλαμβάνει και την προσκόμιση των σχετικών απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων.

Θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και ελληνόφωνοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν την ιατρική στην αγγλική γλώσσα; Π.χ. φοιτητές από Κύπρο;

Όπως αναφέρεται και στο ιδρυτικό του ΦΕΚ, το Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ απευθύνεται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Μπορούν να ενταχθούν και πολίτες της Κύπρου, αρκεί να έχουν αποφοιτήσει από λύκεια ή αντίστοιχα σχολεία στην Κύπρο.

Τώρα που έγινε η αρχή, υπάρχει σχεδιασμός για αντίστοιχα αγγλόγλωσσα προγράμματα και σε άλλες σχολές του ΑΠΘ;

Το Αριστοτέλειο προχωρά δυναμικά μπροστά, στην εποχή της διεθνοποιημένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ίδρυση ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ανοίγει νέες προοπτικές για το Πανεπιστήμιο και ενισχύει την παρουσία και την αναγνώρισή του σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ακολουθήσουν εν καιρώ και άλλα αντίστοιχα αγγλόγλωσσα προγράμματα, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και γίνονται συζητήσεις για να προχωρήσει ο σχεδιασμός τους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Κυριάκος Αναστασιάδης δήλωσε σχετικά: «Το νέο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές θα λειτουργήσει το νέο ακαδημαϊκό έτος και θα αποτελέσει κομβικό σημείο στη μακρόχρονη διαδρομή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, συμβάλλοντας περαιτέρω στη διεθνή καταξίωσή του και στην αναβάθμιση της λειτουργίας του. Όχημά του είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στις σύγχρονες ανάγκες, με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, την αδιάκοπη πρακτική σε Νοσοκομεία και Κλινικές και την εμπειρία τουλάχιστον 300 Καθηγητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από το Τμήμα Ιατρικής αλλά και από το εξωτερικό».

Στη διαδικτυακή παρουσίαση του νέου προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου συμμετείχε και η Υπουργός Παιδειάς Νίκη Κεραμέως, η οποία συνεχάρη όλους τους συντελεστές της ίδρυσης του Προγράμματος, και  εξέφρασε τη χαρά της που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αξιοποίησε το νέο, απελευθερωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, στοχεύοντας στην προσέλκυση φοιτητών από όλο τον κόσμο. «Έχουμε εξαιρετικά Πανεπιστήμια, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, και μπορούμε να διεκδικήσουμε τη θέση που αξίζει στα Πανεπιστήμιά μας στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Σε αυτή την προσπάθεια η Κυβέρνηση θα είναι αρωγός, συμβάλλοντας με όλες της τις δυνάμεις, προκειμένου η χώρα μας να διεκδικήσει μία ακόμη πιο περίοπτη θέση στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και να αποτελέσει ένα φάρο εκπαίδευσης που θα προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο» ανέφερε η Υπουργός.

Προηγούμενο άρθροΕν αναμονή της Αναστάσεως
Επόμενο άρθροΤαμείο Ανάκαμψης: Το εμβόλιο για την ελληνική οικονομία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ