Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Πυλώνας προόδου για τη Θεσσαλονίκη

Του Καθηγητή Νικόλαου Γ. Παπαϊωάννου, Πρύτανη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ως ζωντανό κύτταρο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πορεύεται αλληλένδετα με την ιστορία και την εξέλιξη της πόλης και των κατοίκων της. Με το campus του στο κέντρο της πόλης και επιμέρους Σχολές και Τμήματά του σε διάφορα σημεία της, το Αριστοτέλειο συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και της καθημερινής ζωής της Θεσσαλονίκης.

Το Αριστοτέλειο αποτελεί το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, είναι το πλέον πολυθεματικό Πανεπιστήμιο της χώρας, καθώς περιλαμβάνει συνολικά 11 Σχολές που συγκροτούνται από 41 Τμήματα. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Οι δομές αυτές, εκτός από το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρουν στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του ΑΠΘ, συνιστούν κυψέλες παραγωγής νέας γνώσης, έρευνας και καινοτομίας όπου εργάζονται λαμπροί/λαμπρές επιστήμονες και ερευνητές/ερευνήτριες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ξεχωρίζει όχι μόνο από τον αριθμό των ερευνητικών έργων που εκπονούνται, αρκεί να λάβουμε υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ, κατά την τελευταία πενταετία (2016-2020) υλοποιήσαμε και διαχειριστήκαμε περίπου 6.000 ενεργά ερευνητικά έργα, αλλά κυρίως για την πρωτοπορία και τις καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται. Άλλωστε το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου. Οι έρευνες που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιό μας καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο αντικειμένων, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών, προάγουν την εγχώρια αλλά και τη διεθνή επιστημονική γνώση, ανοίγοντας νέους δρόμους στην επιστήμη και την τεχνολογία. Πολλές, μάλιστα, εξ αυτών καθίστανται σημείο αναφοράς για την εγχώρια αλλά και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ένα ενδεικτικό αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεγάλη διατμηματική έρευνα του Αριστοτελείου που υλοποιεί η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Πανεπιστημίου μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ΕΚΕΤΑ και την ΕΥΑΘ, για την παρακολούθηση της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα μέσα από την επιδημιολογία των λυμάτων, παρέχοντας έγκυρη και έγκαιρη επιστημονική ενημέρωση και υποστήριξη στην Ελληνική Πολιτεία στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η έρευνα υλοποιείται σχεδόν από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, με τη χρήση καινοτόμου μεθοδολογίας την οποία ανέπτυξε η Ομάδα μας. Η μελέτη αυτή αποτέλεσε πόλο έλξης επιστημόνων και φορέων από διάφορες χώρες του εξωτερικού οι οποίοι θέλησαν να συνεργαστούν μαζί μας προκειμένου να μεταφέρουν τη μεθοδολογία της Ομάδας μας στις δικές τους πόλεις. Θα μπορούσαμε σε γενικές γραμμές να πούμε ότι οι έρευνες του ΑΠΘ διεξάγονται μεν εντός των πυλών του, η ωφέλειά τους, όμως, ξεπερνά τον ακαδημαϊκό χώρο του ΑΠΘ, καθώς αφορά το κοινωνικό σύνολο.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί μόνο πυρήνα μετάδοσης γνώσης και παραγωγής έρευνας. Συνιστά και στυλοβάτη της ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη. Η συμβολή του, μάλιστα, στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης είναι αξιομνημόνευτη και εξόχως σημαντική, καθώς, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε, το ΑΠΘ έχει άμεση συμμετοχή στην οικονομία της Θεσσαλονίκης της τάξης των 20,7 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά και έμμεση της τάξης των 198 εκατ. ευρώ.

Κάνοντας πράξη την εξωστρέφεια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο διατηρεί συνεχώς ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την τοπική και όχι μόνο κοινωνία, τους θεσμικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς της φορείς αλλά και τον επιχειρηματικό κλάδο. Συνάπτοντας συνέργειες και συνεργασίες με όλους τους παραπάνω, το Πανεπιστήμιό μας μέσα από την ερευνητική του δραστηριότητα, δημιουργεί χρήσιμα εργαλεία και εφαρμογές, υλοποιεί δράσεις, με στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και στην οικονομική, πνευματική και πολιτιστική πρόοδο του τόπου.

Επιπλέον, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει δυναμικά στις συμπράξεις που προωθούν την καινοτομία και συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,την ανάπτυξη της πόλης (π.χ. Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ThessINTEC, Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της CISCO, Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer κ.ά.), αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το ΑΠΘ συμμετέχει, επίσης, ενεργά σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάδειξη της ηγετικής θέσης που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας στα Βαλκάνια, όπως είναι το Παρατηρητήριο για τη Δημοκρατία στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Προχωρώντας δυναμικά μπροστά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και συνεπακόλουθα η πόλη της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους αλλοδαπούς πολίτες που έχουν επιλεγεί για να φοιτήσουν στο πρώτο αγγλόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τουΑΠΘ, στο Τμήμα Ιατρικής, το οποίο ξεκινά τη λειτουργία του το προσεχές ακαδημαϊκό εξάμηνο. Το Πανεπιστήμιό μας, με την ίδρυση του ξενόγλωσσου αυτού Προγράμματος, όπως και άλλων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, διευρύνει τους ακαδημαϊκούς του ορίζοντες, καθώς και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δυνατότητες και προοπτικές των μελών του. Παράλληλα, προσελκύοντας πολίτες από χώρες του εξωτερικού να σπουδάσουν στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλει ενεργά στη διεθνή προβολή της πόλης αλλά και ευρύτερα της χώρας.

Για εμάς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η εξωστρέφεια και η προσφορά στην κοινωνία των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους κόλπους του ΑΠΘ δεν αποτελούν μόνο όραμα αλλά στρατηγική επιλογή και σταθερό γνώμονα στην πορεία της δουλειάς μας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτό στην κοινωνία και τους πολίτες της, αφουγκράζεται τις ανάγκες της και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς μαζί της. Ο ρόλος του στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την πορεία της πόλης στην τρίτη χιλιετία είναι και θα παραμείνει καταλυτικός.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ

Προηγούμενο άρθροΘεσσαλονίκη:Υπερκείμενα και…υποκείμενα
Επόμενο άρθροΕμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης του κ. Ιωάννη Μασούτη, Προέδρου ΕΒΕΘ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ