1ο Συνέδριο Effective Stakeholder Dialogue – Αθήνα, 1η Ιουνίου 2023 Μπροστά στην ακραία πόλωση, ο ουσιαστικός διάλογος είναι το ζητούμενο

Σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης, πόλωσης και green washing όπως αυτή που βιώνουμε, ο ειλικρινής διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας και κρίσιμο εργαλείο για την επίλυση σημαντικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τη βιωσιμότητα. Στο 1ο Συνέδριο Effective Stakeholder Dialogue, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2023 στην Αθήνα, περισσότεροι από 45 σημαντικοί Έλληνες ομιλητές και ειδικοί της επικοινωνίας από οχτώ ευρωπαϊκές χώρες, συναντήθηκαν και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το πώς ο επιχειρηματικός χώρος, η κοινωνία των πολιτών και οι κρατικοί φορείς μπορούν να συνομιλήσουν και να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης και η κοινωνία. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος, περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες, στελέχη μεγάλων εταιρειών, εθνικών και διεθνών ΜΚΟ, θεσμικών φορέων, Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας και εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών επικοινωνίας,

Αναζητώντας την αλήθεια και την κοινή γλώσσα στην επικοινωνία, οι θεματικές που αναπτύχθηκαν κάλυψαν μια ευρεία κλίμακα των θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες διαλόγου για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων.

Στη συνεδρία που άνοιξε τις εργασίες της συνάντησης και είχε θέμα το πώς διακρίνουμε την εξαιρετική δουλειά εταιρειών σε θέματα ESG/CSR από περιπτώσεις green washing, τέθηκαν ζητήματα όπως: εάν η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της βιωσιμότητας, πώς θα έπρεπε να κρίνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη δραστηριότητα και το μέγεθός της, πώς οι πρακτικές επικοινωνίας green washing που βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών, τι μέτρα λαμβάνουν οι εταιρείες ώστε να αποφύγουν την παραπλανητική διαφήμιση, ποια βήματα ακολουθούν οι ελληνικές εταιρείες για να ενισχύσουν τις πρακτικές βιωσιμότητας και ποια είναι τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν για να υιοθετήσουν τέτοιες πρακτικές.

Μπροστά στη σημαντική συζήτηση για το τι ζητά η κοινωνία των πολιτών από τις εταιρείες και το αντίστροφο, αναφέρθηκαν μια σειρά από ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως: ποιες είναι οι επαναλαμβανόμενες προκλήσεις μπροστά στη διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών, ποια είναι τα συστατικά επιτυχίας για την ουσιαστική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πόσο έχει πληγεί η εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά και των εταιρειών από την αρνητική δημοσιότητα που αφορά τη δουλειά ΜΚΟ για την παιδική προστασία και οι οποίες εξετάζονται πλέον από τη δικαιοσύνη ως περιστατικά κακοδιαχείρισης, οικονομικής διαφθοράς ή ακόμα και κάτω από σοβαρότατες κατηγορίες όπως η κατάχρηση ανηλίκων.

Η χρηματοδότηση και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων όλων των μεγάλων έργων έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην κρίσιμη αυτή συζήτηση απαντήθηκαν ερωτήματα όπως, εάν οι απαραίτητοι πόροι από την πλευρά των μεγάλων χρηματοδοτικών οργανισμών δίνονται

μόνο με οικονομικούς όρους ή υπάρχει οριζόμενο νομικό πλαίσιο εθνικό ή ευρωπαϊκό στο οποίο βασίζονται οι επενδυτές καθώς και το πόσο κρίσιμα είναι για τους χρηματοδότες τα κριτήρια βιωσιμότητας που ακολουθούν οι εταιρείες.

Στην ενότητα για τη συνεργασία των θεσμικών φορέων και του ελληνικού κράτους με την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς φορείς καθώς και τον ρόλο της συνηγορίας, συζητήθηκαν ερωτήματα όπως πώς διακρίνουμε τη διαφθορά, πώς αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη, με τι στόχο δημιουργείται και εργάζεται μια ΜΚΟ για να εξαλειφθεί ένα πρόβλημα ή για να γίνει διαχείρισή του, ποια είναι τα όρια του campaigning ή του advocacy, πώς μπαίνουν κοινές βασικές αρχές που γεφυρώνουν διαφορές, πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε από τις εξελίξεις που παρατηρούμε.

Στη θεματική Καλές Πρακτικές διαλόγου, αναπτύχθηκαν προβληματισμοί για το πόσο είναι ειλικρινείς ή προσχηματικές οι προσπάθειες διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εάν υπάρχει πρόθεση συναίνεσης και διαμόρφωσης κοινωνικής κουλτούρας για ανάπτυξη κοινών συμφερόντων και μερίσματος κοινής αξίας, πώς εξισορροπείται η ανάγκη των χρηματοδοτήσεων έργων με την εξασφάλιση αποδοχής των έργων από τις τοπικές κοινωνίες, πόσο οι ουσιαστικές διαβουλεύσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα κάθε διαμόρφωσης νέας στρατηγικής σε σημαντικά ζητήματα.

Στη συζήτηση για την αποτελεσματική επικοινωνία των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας, οι συνομιλητές αναφέρθηκαν σε προβληματισμούς όπως ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί μια εταιρεία όταν επικοινωνεί θέματα βιωσιμότητας, πώς βελτιώνεται η αλήθεια και το περιεχόμενο της επικοινωνίας, πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένας κώδικας δεοντολογίας που θα ενισχύσει την επικοινωνία, πώς καρπώνεται και πώς αξιοποιεί μια εταιρεία τα οφέλη της επικοινωνίας, πώς μπορεί να είναι πολυδιάστατη μια επικοινωνία και να εντάσσει τα πολύτιμα στοιχεία της διαφορετικότητας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μαζικής επικοινωνίας των σύγχρονων μέσων όπως τα social media, πόσο οι εταιρείες που εκφράζουν ένα θετικό κοινωνικό πρόσημο ευνοούν τον διάλογο ή εντείνουν την πόλωση και τον διχασμό.

Τα Keynote Speeches σημαντικών ομιλητών που κέντρισαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, αναφέρθηκαν στο ποιες παράμετροι καθορίζουν την εξίσωση του αποτελεσματικού διαλόγου στους τρεις κεντρικούς πυλώνες, Επιχειρήσεις, Κοινωνία των Πολιτών, Πολιτεία, ποιος είναι ο ρόλος της παγκόσμιας, ευρωπαϊκής αλλά και εθνικής διακυβέρνησης, είναι άραγε ένας ρόλος ρυθμιστικός, καθοδηγητικός, ρόλος κεντρικού σχεδιασμού, προγραμματισμού, ελέγχου; Επίσης συζητήθηκε το ποιες ανάγκες μπορεί να οδηγήσουν σε συνεργασίες και εποικοδομητικό διάλογο, φορείς οι οποίοι, κατ’ αρχάς, δείχνουν να έχουν ετερόκλητους στόχους.

Κατά το κλείσιμο του Συνεδρίου εξειδικευμένες εταιρείες επικοινωνίας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες καλές πρακτικές από σημαντικές συνεργασίες τους, την αποτελεσματική χρήση ψηφιακών εργαλείων και μέσων αλληλεπίδρασης για μια επικοινωνία που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα, τη μετάβαση από τη νοητική διαδικασία σε αυτήν που δοκιμάζεται στην πράξη και αγγίζει βαθύτερες ανάγκες καθώς και σκέψεις για το πόσο τα όνειρά μας μπορούν να οδηγήσουν στην καινοτομία και στο μέλλον που επιθυμούμε να έχουμε.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ