Δυναμικό «παρών» από εκπροσώπους ΑΕΙ, φορείς και Αυτοδιοίκηση στο Συνέδριο για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας.

Δυναμικό «παρών» από εκπροσώπους ΑΕΙ, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς και Αυτοδιοίκηση στο Συνέδριο για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας στη Διασυνοριακή Περιοχή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο λήξης του διασυνοριακού έργου CoWorking.

Με την παρουσία εκπροσώπων από ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα και από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών και επαγγελματικών φορέων της πόλης και της ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της γείτονος χώρας Βουλγαρίας, πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 07 Ιουλίου, το Συνέδριο με τίτλο «Η Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας στη Διασυνοριακή Περιοχή: Διδάγματα, Προκλήσεις και η Συμβολή των Τοπικών Φορέων», το οποίο διοργάνωσε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, στο πλαίσιο λήξης του διασυνοριακού έργου Co Working -“Promotion entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms” -INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 -2020.

Το Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Βιώσιμης Κινητικότητας Δ.Θ., κ. Σωκράτης Δημητριάδης, η κ. Anna Malcheva, εκπρόσωπος της National Company Industrial Zones με έδρα τη Σόφια, ο κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η κ. Χρυσάνθη Γεωργιάδου-Γρανούζη, Α’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ο κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Τμήμα Κ.Μ.

Στη συνέχεια, το λόγο πήραν οι εισηγητές, με πρώτο τον οικοδεσπότη της εκδήλωσης, Δρ Παναγιώτη Κετικίδη, Πρόεδρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν ο κ. Νίκος Θεοδωράκης, Καθηγητής Διοίκησης Αθλητισμού ΑΠΘ, ο κ. Δημήτριος Γούλας, εκ μέρους του ΣΕΒΕ, ο κ. Γεώργιος Κωστάρας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κ.Μ., η κ. Jenya Dinkova, Διαχειρίστρια Έργων Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 -2020, ο κ. Σπύρος Σκοτίδας, Γενικός Διευθυντής ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, ο κ. Μανώλης Βλαχογιάννης, Α’ Αντιπρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ο κ. Ιωάννης Τσουκαλίδης, ειδικός συνεργάτης του Δήμου Παγγαίου.

Τόσο στις εισηγήσεις όσο και στη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχθηκαν και επισημάνθηκαν μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα:
Επισημάνθηκε πως οι χώρες αναφοράς κατατάσσονται πολύ χαμηλά στο δείκτη καινοτομίας (η Βουλγαρία στην 26η θέση στην Ευρώπη και η Ελλάδα στην 20η θέση), διαπίστωση η οποία εντείνεται όταν αναφερόμαστε στη διασυνοριακή περιοχή. Εκτιμήθηκε, ωστόσο, πως η στενότερη συνεργασία των φορέων του επιχειρείν, στο πλαίσιο ενός διακριτού σχεδιασμού και με σαφείς ρόλους, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και τελικά ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας. Σε αυτόν τον συντεταγμένο διάλογο και σε ότι αφορά ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας μπορεί να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο, κάτι που δεσμεύθηκε να πράξει.

Επίσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιχειρηματικής καινοτομίας στη Ν.Α. Ευρώπη, εκτιμήθηκε ως ουσιώδους σημασίας η ανάληψη μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας δικτύωσης των ζωνών καινοτομίας στην περιοχή αυτή.
Κατά τη συζήτηση, επισημάνθηκε, περαιτέρω, ο ρόλος των οικοσυστημάτων καινοτομίας στην επιχειρηματική ανακάλυψη αλλά και η ουσιώδης σημασία της τετραπλής έλικας στο περιεχόμενο και την κατεύθυνση της καινοτομίας για κάθε περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, και συζητώντας για το χωρικό κεφάλαιο, αναδεικνύεται ο ουσιαστικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας εν γένει, είτε στο πλαίσιο της τακτοποίησης των χωρικών ρυθμίσεων, είτε στην επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης αδειών αρμοδιότητας της (πχ πολεοδομικές αδειοδοτήσεις) και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και στις σαφείς στρατηγικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας τοπικά.
Οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις χρηματοδοτήσεις (ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΥΔ INTERREG, ΕΦΔ ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ), επεσήμαναν πως είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση των εκάστοτε χρηματοδοτικών προκλήσεων στη βάση των αναγκών και όχι ευκαιριακά. Παροτρύνθηκαν οι συμμετέχοντες να μεταβούν από την αξιοποίηση της χρηματοδοτικής ευκαιρίας στη χρηματοδότηση τακτικών στόχων.

Επίσης, διαπιστώθηκε πως οι διαχειριστικές αδυναμίες των συγχρηματοδοτούμενων έργων μπορούν να θεωρηθούν παραμένουσες, στοιχείο που επηρεάζει τη φέρουσα ικανότητα τους και τη δυναμική τους.
Σημαντική προσθήκη στις εργασίες του Συνεδρίου, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η συμβολή παρόμοιων έργων στην ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας και των start up επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή, υπήρξε η παρουσίαση 3 εκ των επιχειρηματικών ιδεών, από τους ίδιους τους εμπνευστές τους, οι οποίοι συμμετείχαν στα σεμινάρια του προγράμματος. Οι συγκεκριμένες 3 παρουσιάσεις, μία από την πλευρά των Ελλήνων ωφελούμενων του έργου, μία από την πλευρά των Βούλγαρων και μία από φιλοξενούμενη ομάδα νέων, φερέλπιδων επιχειρηματιών από την Thrace Incubator, αποτέλεσαν μικρό και ενδεικτικό τμήμα του συνόλου των επιχειρηματικών ιδεών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 06 Ιουλίου, στο 2ο Start -up Business Mission που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 15 ωφελούμενων. Οι 3 παρουσιάσεις αφορούσαν αντίστοιχα α) on line κράτηση υπηρεσιών βίντεο και φωτογραφίας, β) βιώσιμη παραγωγή οίνου και γ) μία εκπαιδευτική εφαρμογή, μέσω κινητού ή τάμπλετ, που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου.

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο Co Working υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 -2020. Υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών μέσω της εγκαθίδρυσηςυποστηρικτικών μηχανισμών προθερμοκοίτισης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Υπενθυμίζουμε ότι στόχος του έργου Co Working, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, μετά από διάρκεια 27 μηνών, υπήρξε η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας και η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών μέσω της εγκαθίδρυσης υποστηρικτικών μηχανισμών προθερμοκοίτισης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκειά του, 130 ωφελούμενοι συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και 43 εξ αυτών ανέπτυξαν με τη βοήθεια των μεντόρων τους βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις, όπως ημερίδες, 2 start -up business missions σε Ελλάδα και Βουλγαρία, κ.α., ενώ, επίσης, δημιουργήθηκαν μονάδες και εργαλεία προθερμοκοίτισης και διάγνωσης επιχειρηματικών ιδεών, τα οποία θα παραμείνουν σε χρήση και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Το εταιρικό σχήμα υλοποίησης αποτέλεσαν, εκτός από τη Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η οποία υπήρξε και ο επικεφαλής εταίρος του έργου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ, καθώς και τα University οf National and World Economy και National Company Industrial Zones PLC. από την πλευρά της Βουλγαρίας.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ

Προηγούμενο άρθρο« Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού. »
Επόμενο άρθροΑναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο λόγω της πτώσης του Canadair

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ