Siemens A.E : Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη Θεσσαλονίκη για βιομηχανία και υποδομές

γράφει ο Σπύρος Λάκκας*


Προκλήσεις

Σε παγκόσμια κλίμακα η βιομηχανία και οι υποδομές αντιμετωπίζουν σήμερα τεράστιες προκλήσεις, οι οποίες για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά απαιτείται να εξεταστούν σε ένα πλαίσιο αλληλοεπιδρώμενων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι πόροι του πλανήτη μας είναι περιορισμένοι και η βιομηχανία καλείται να παράγει περισσότερα αγαθά για να καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Παράλληλα, πρέπει να ανταποκρίνεται με ευελιξία και ταχύτητα, να προσαρμόζει τα προϊόντα στις διαφοροποιημένες απαιτήσεις των καταναλωτών και να ξεπερνά κρίσεις που διαταράσσουν την εφοδιαστική αλυσίδα ή που διαμορφώνονται από νέες απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με πανδημίες και έλλειψη ενεργειακών αποθεμάτων. Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας, με την τελευταία δεκαετία να αποτελεί την πιο θερμή που έχει καταγραφεί ποτέ, είναι η πιο εμφανής έκφραση της κλιματικής αλλαγής. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Γης θα ανέλθει στους 9,7 δις ανθρώπους, οι οποίοι σε ένα ποσοστό 68% θα διαβιούν στις πόλεις, καταδεικνύοντας την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές και για αποδοτική διαχείρισή τους.

Οι 4 στρατηγικές προτεραιότητες της Siemens

Η Siemens ως παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης για περισσότερο από 175 χρόνια θέτει στο επίκεντρο των διαρκών προσπαθειών της την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογικών καινοτομιών για τη δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο ονειρευόμαστε να ζούμε σήμερα και στο μέλλον. Αξιοποιώντας την τεχνολογική μας υπεροχή στην ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό συνδημιουργούμε με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας τις λύσεις, που τους καθιστούν περισσότερο διασυνδεδεμένους και «έξυπνους», επιταχύνοντας τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Έχοντας θέσει 4 βασικές στρατηγικές προτεραιότητες που αποτελούν τον οδηγό και τον συνεκτικό ιστό μεταξύ των πολλών επιχειρησιακών μονάδων, μεταμορφώνουμε την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων δημιουργώντας τεχνολογίες με νόημα που υπηρετούν τη βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριοποίησης. Προβλέπουμε τις ανάγκες των πελατών μας και παρέχουμε λύσεις που επιφέρουν ουσιαστικό αντίκτυπο στις καθημερινές τους λειτουργίες. Υιοθετούμε έναν εξελικτικό τρόπο σκέψης που μας βοηθά να αγκαλιάζουμε την αλλαγή μέσω της συνεχούς ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των ανθρώπων μας, των συνεργατών και των πελατών μας.

H παρουσία της Siemens στη Θεσσαλονίκη

Η δραστηριοποίηση της Siemens τα τελευταία 123 χρόνια στην Ελλάδα έχει συμβάλει ποικιλόμορφα στον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό της χώρας, στη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και στην ανάπτυξη εγχώριας καινοτομίας που αναγνωρίζεται πολλές φορές σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το επιτυγχάνει με την παρουσία της μέσω των δύο εγκαταστάσεών της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου πιστοποιημένων συνεργατών, τόσο στο κομμάτι της εμπορίας εξοπλισμού όσο και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων. Η ενεργός παρουσία της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα συντελείται σε έναν μεγάλο βαθμό μέσω της δυναμικής ομάδας εξιδικευμένου προσωπικού που διαθέτει. Για τη Siemens A.E., η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν κόμβο τεχνολογίας που όλο και περισσότερο διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη συνολικότερη ανάπτυξη της χώρας. Διάφορες λύσεις, που διακρίνονται για τον καινοτόμο χαρακτήρα τους με γνώμονα την ψηφιακή μετάβαση, έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα μηχανικών της Siemens και εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στον χώρο της βιομηχανίας όσο και σε αυτόν των υποδομών. Μια τέτοια λύση εφαρμόστηκε πιλοτικά σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ με σκοπό την επιτήρηση της λειτουργίας παντορροϊκών αγωγών και αποφυγής υπερχειλίσεων με χρήση IoT πλατφόρμας και τεχνητής νοημοσύνης AI.

Το SIWA BP στην ΕΥΑΘ ως παράδειγμα χρήσης τεχνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα με τα οποία είναι επιφορτισμένη η ΕΥΑΘ είναι η αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων σε συνδυασμό με τη διαχείριση των όμβριων υδάτων ειδικά σε περιόδους ισχυρών βροχοπτώσεων σε παντορροϊκά δίκτυα, στα οποία σε περιόδους βροχοπτώσεων μεταφέρονται πολλαπλάσιες παροχές από αυτές που μεταφέρονται σε περιόδους ξηρασίας. Πολλές φορές παρατηρούνται φαινόμενα υπερπλήρωσης των παντορροϊκών αγωγών, που οφείλονται στη μεγάλη ποσότητα βρόχινου νερού, ενώ το πρόβλημα επιτείνεται, όταν υπάρχουν εμφράξεις στους αγωγούς και τα φρεάτια λόγω των φερτών υλικών. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν υπερχειλίσεις εντός του αστικού ιστού και επιβάρυνση παρακείμενων φυσικών αποδεκτών με την ανεπεξέργαστη πλεονάζουσα παροχή. Τέτοια φαινόμενα, εκτός από τη περιβαλλοντική ρύπανση, επιβαρύνουν δυσανάλογα λοιπές δραστηριότητες (επιχειρήσεις, τουρισμός κλπ) εντός της πόλης και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για πρόκληση ατυχημάτων.

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι έχει μεγάλη σημασία η επιτήρηση της στάθμης των φρεατίων στα παντορροϊκά δίκτυα. Έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία η δυνατότητα να γνωρίζει η ΕΥΑΘ αρκετά νωρίς πού είναι πιθανό να προκύψει έμφραξη, ώστε τα όποια φερτά υλικά να απομακρυνθούν έγκαιρα πριν αρχίσει να εξελίσσεται κάποιο φαινόμενο υπερχείλισης. Η απλή παρακολούθηση της στάθμης των φρεατίων ή ακόμα και η ανάλυση με στατιστικές μεθόδους των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε ψευδείς συναγερμούς ή καθυστερημένο εντοπισμό προβληματικών καταστάσεων. Η πρόκληση είναι να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των παντορροϊκών δικτύων.

Η ΕΥΑΘ, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την περιβαλλοντική της ευαισθησία, εφάρμοσε με επιτυχία πιλοτικά τη λύση SIWA Blockage Predictor της Siemens σε 10 φρεάτια εντός της πόλης. Η λύση συνδυάζει εξελιγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για να προβλέψει, ανιχνεύσει και κατηγοριοποιήσει, μέσω συστημάτων ασαφούς λογικής (fuzzy logic) την πιθανότητα εμφάνισης εμφράξεων με απώτερο σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και επικίνδυνων υπερχειλίσεων. Για να το επιτύχει αυτό επεξεργάζεται τα δεδομένα μετρητών στάθμης σε φρεάτια, σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα για το ύψος βροχής σε μια περιοχή. Έτσι, η εφαρμογή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αυτοδιδάσκεται για να μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά του δικτύου και κάθε ξεχωριστού φρεατίου σε κανονικές ή λιγότερο κανονικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι η έγκαιρη ειδοποίηση μη κανονικών συμπεριφορών του δικτύου, που είναι ενδεικτικές μιας έμφραξης ή έναρξης δημιουργίας μιας έμφραξης.

Με την υλοποίηση μια τέτοιας εφαρμογής επιτυγχάνεται:

  • Έγκαιρη ειδοποίηση πιθανής εμφάνισης εμφράξεων για καθαρισμό των συγκεκριμένων φρεατίων από τα συνεργεία συντήρησης της ΕΥΑΘ.

  • Μείωση πιθανότητας εμφάνισης υπερχειλίσεων στο μέτρο του δυνατού.

  • Διατήρηση αξιόπιστης και επαρκούς λειτουργίας του παντορροϊκού δικτύου, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα του συνολικού δικτύου συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων.

  • Μείωση φαινομένων ρύπανσης του περιβάλλοντος.

  • Ορθολογικός προγραμματισμός εργασιών του τμήματος συντήρησης των δικτύων.

  • Υποστήριξη λήψης αποφάσεων ειδικά σε περιπτώσεις καταιγίδων και πλημμυρών.


*Δ/ντής Πωλήσεων Digital Industries, Siemens A.E.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ

Προηγούμενο άρθροΦυλλαράκι δεν έμεινε άκαυτο…
Επόμενο άρθροΑπό το κακό στο χειρότερο…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ