Νικόλαος Νίτσας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης “Αυτή την στιγμή εργάζονται εκτός Ελλάδος 20.000 Έλληνες γιατροί”

Τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η ανάγκη για τον σχεδιασμό ενός νέου ΕΣΥ που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, ήταν το αντικείμενο της συζήτησης με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Νίτσα, ο οποίος τονίζει πόσο απαραίτητη είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να επιλέγουν οι γιατροί την Ελλάδα και τον δημόσιο τομέα. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, χωρίς γιατρούς τα όποια σχέδια περίθαλψης δεν μπορούν να προχωρήσουν.

 

Με αφορμή την έλλειψη αναισθησιολόγων στη Θεσσαλονίκη, την οποία και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας έχει επισημάνει, τελικά πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα με την έλλειψη γιατρών στα νοσοκομεία της πόλης; Πού οφείλεται;

Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέρα με τη μέρα καθίσταται προβληματικότερη, όπως τόνισε ο ΙΣΘ και εγώ προσωπικά σε σχετική επιστολή που στείλαμε πρόσφατα στον υπουργό Υγείας. Οι αποχωρήσεις γιατρών λόγω συνταξιοδοτήσεων, υπερεργασίας και χαμηλών αμοιβών είναι καθημερινές. Θέσεις γιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται βγαίνουν άγονες καθώς οι νέοι γιατροί υπό τις παρούσες συνθήκες εργασίας αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Την κατάσταση επιδεινώνει και η ιδιαιτερότητα των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης συγκριτικά με αυτά των Αθηνών όπου ελλείψει ειδικών νοσοκομείων, κατά τις γενικές εφημερίες τους αυτά να δέχονται όλα τα περιστατικά (Παιδιατρικά, Μαιευτικά και Ορθοπεδικά).

Υπάρχει η αίσθηση ότι οι νέοι πτυχιούχοι της ιατρικής επιλέγουν στην πλειοψηφία τους την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Ισχύει; Και αν ναι πως μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση;

Αυτή τη στιγμή σύμφωνα και με στοιχεία της Γ.Γ. απόδημου Ελληνισμού εργάζονται εκτός Ελλάδος 20.000 Έλληνες γιατροί. Όχι μόνο δεν είναι ελκυστικό το ΕΣΥ για τους νέους συναδέλφους αλλά είναι και… αποτρεπτικό για οποιοδήποτε σχεδιασμό εργασίας, ζωής, εκπαίδευσης και καριέρας. Έχουμε δε καταθέσει σειρά προτάσεων για να ανατραπεί ή έστω να αναχαιτιστεί αυτή η κατάσταση. Χωρίς αύξηση των αποδοχών και βελτίωση των συνθηκών εργασίας κανείς δεν μπορεί να ζητήσει από τους νέους γιατρούς να μην αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Εξάλλου η προπτυχιακή εκπαίδευση στις Ιατρικές σχολές της χώρας μας είναι υψηλοτάτου επιπέδου με αποτέλεσμα οι Έλληνες πτυχιούχοι ιατρικής να είναι περιζήτητοι για εργασία στο εξωτερικό.

Εκτός από την έλλειψη γιατρών, ποια είναι κατά την άποψή σας τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΕΣΥ αυτή την στιγμή;

Το ΕΣΥ σχεδιάστηκε ώστε να ικανοποιεί τις υγειονομικές ανάγκες της χώρας της δεκαετίας του 80-90. Έκτοτε οι ανάγκες άλλαξαν. Νέες διαγνωστικές προσεγγίσεις, νοσηλείες βραχείας διαρκείας, εξατομικευμένες θεραπείες είναι μερικά στοιχεία της σύγχρονης περίθαλψης. Ένα νέο ΕΣΥ πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτό απαιτεί διαθρωτικές αλλαγές και χρηματοδότηση συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα της κάθε μονάδας ώστε να δίδονται και κίνητρα στους λειτουργούς του ΕΣΥ. Επίσης πρέπει να θεσμοθετηθεί η αναδρομική εκτίμηση αποδοτικότητας της κάθε μονάδας ώστε να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη κοινού στόχου γιατρών, ασθενών και πολιτείας είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με αξιοποίηση όλων των γιατρών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο νέο ΕΣΥ. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί με σπασμωδικά και ημιτελή μέτρα (απογευματινά χειρουργεία και απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα) που δημιουργούν ανισότητες ευκαιριών.

Πιστεύετε ότι τα απογευματινά χειρουργεία επ’ αμοιβή, θα αποτελέσουν μια λύση για το θέμα της αναμονής των ασθενών, αλλά και για την ενίσχυση των γιατρών;

Υπό αυτές τις συνθήκες που σας περιέγραψα, η εξαγγελθείσα λειτουργία του ΕΣΥ με χειρουργεία τις απογευματινές ώρες (αυτονόητη για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες) καθίσταται άκρως προβληματική. Κατά την άποψη μας, πολλά βήματα πρέπει να γίνουν ώστε το εγχείρημα αυτό να μπορεί να έχει επιτυχή έκβαση προς το συμφέρον των ασθενών. Απαραίτητη δε προϋπόθεση θεωρούμε πως πρέπει να είναι οι προσλήψεις νέου προσωπικού στα νοσοκομεία ύστερα από εξορθολογισμό των αμοιβών σε επίπεδα χωρών με ανάλογο ΑΕΠ της Ελλάδος. Η δε ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον ασθενή, στην οποία όλοι πιστεύουμε, προκειμένου να γίνει πράξη θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής όλων των γιατρών (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) σε αυτή τη μεγάλη θεσμική αλλαγή λειτουργίας των νοσοκομείων. Σε ότι αφορά την υλοποίηση του νόμου που προβλέπει την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ, θεωρούμε πως για να επιτύχει πρέπει να προβλέπει ξεκάθαρο εργασιακό καθεστώς εκείνων που θέλουν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι για εκείνους που επιλέξουν και ιδιωτικό έργο πρέπει να γίνει με μετατροπή των θέσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησής σε θέσεις part time, ώστε για κάθε μια θέση γιατρών του ΕΣΥ να προκύψουν 2 θέσεις part time. Με αυτό τον τρόπο θα δίδεται η δυνατότητα πάλι με ξεκάθαρο εργασιακό καθεστώς και «επί ίσοις όροις» σε γιατρούς του ιδιωτικού τομέα να απασχοληθούν στο ΕΣΥ. Αυτή η ρύθμιση θα συμβάλει επίσης και στην ανάσχεση της μετανάστευσης των νέων γιατρών.

Η ιατρική κοινότητα δεν ανταποκρίθηκε όπως ήλπιζε η κυβέρνηση για τον οικογενειακό γιατρό. Τώρα προωθείται από το Υπουργείο το σχέδιο του προσωπικού ιατρού. Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει;

Χωρίς γιατρούς τα όποια σχέδια περίθαλψης δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτό το έχει δείξει η ιστορία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας η οποία παρά τις καλές προθέσεις των διοικούντων δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά, κάτι που όλοι διαπιστώσαμε στις πρώτες κρίσιμες φάσεις της πρόσφατης πανδημίας. O νόμος για τον προσωπικό γιατρό δεν έχει εφαρμοστεί (με ευθύνη του υπουργείου Υγείας) στην ολότητα του. Δεν έχει δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους γιατρούς να μπορούν να συμμετέχουν στο θεσμό παρά μόνο σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, και καθώς η πλειονότητα των συναδέλφων που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα δεν θέλουν υπό τις παρούσες συνθήκες να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων γιατρών δεν επαρκεί.

Κρίνετε ότι το ΕΣΥ είναι σήμερα σε καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν μεσολαβήσουν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια της πανδημίας;

Το ΕΣΥ άντεξε κατά την πανδημία κυρίως χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των λειτουργών του. Οι συνάδελφοι στο ΕΣΥ στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με τη βοήθεια των ιδιωτών γιατρών που ανέλαβαν να περιθάλψουν ασθενείς στο σπίτι τους. Αν υπήρχε ΠΦΥ φυσικά όλα θα ήταν καλύτερα και πιθανώς να είχαμε λιγότερα θύματα από την πανδημία. Το ΕΣΥ πρέπει όμως να αναδιαρθρωθεί εκ βάθρων ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες περίθαλψης όπως προανέφερα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εδώ και καιρό χαιρέτισε με ενθουσιασμό την απόφαση της κυβέρνησης να αναδιαρθρώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η αναγκαιότητα αυτή επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην οποία από τους ερωτηθέντες συμπολίτες μας μόνο το 1/4 είναι ικανοποιημένο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του δημοσίου τομέα (εταιρεία ερευνών και δημοσκοπήσεων To The Point- Νοέμβριος 2023).

Πιστεύετε ότι το οικονομικό πακέτο που υποσχέθηκε η κυβέρνηση από το ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορέσει να συμβάλλει για ουσιαστικές βελτιώσεις στον τομέα της Υγείας;

Η εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων που συμβάλει στην βελτίωση των υποδομών του ΕΣΥ είναι και καλοδεχούμενη και ήδη αποδίδει καρπούς. Όπως όμως προανέφερα διαρθρωτικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε όχι μόνο οι ήδη υπηρετούντες γιατροί να παραμείνουν στο ΕΣΥ, αλλά και οι νέοι γιατροί να μπορούν αμειβόμενοι αξιοπρεπώς να παραμένουν στην χώρα μας. Ως επιστήμονες της ιατρικής αυτό που περιμένουμε από την πολιτεία είναι να υλοποιεί όσα δεσμεύεται και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις μας. Ο σχεδιασμός μεταρρυθμίσεων που όταν μετουσιώνονται σε πράξεις δεν αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ακριβώς διότι δεν αξιοποιήθηκε η άποψη του Ιατρικού κόσμου της χώρας πρέπει να σταματήσει.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ

Προηγούμενο άρθροΑθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου “Το νοσοκομείο είναι πρώτα απ’ όλα οι γιατροί. Αν δεν έχουμε γιατρό, δεν έχουμε νοσοκομείο”
Επόμενο άρθροΑνδρέας Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής-Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ “Η στρατηγική και οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ