Eπανεκκίνησε στη Βουλή η συζήτηση και ψήφιση του ν/σ για φορολόγηση πολυεθνικών και της τροπολογίας για Golden Visa

Με τις τοποθετήσεις των ειδικών αγορητών της Νέας Αριστεράς, των Σπαρτιατών, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας, επανεκκίνησε η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις» καθώς και της τροπολογίας για τις επενδύσεις σε ακίνητα για την χορήγηση Golden Visa σε κατοίκους τρίτων χωρών.

Να σημειωθεί ότι μέχρι τη διακοπή της συνεδρίασης της Ολομέλειας κατά την 26η Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η τριήμερη συζήτηση της Πρότασης Δυσπιστίας που κατέθεσαν τα τέσσερα κόμματα της Αντιπολίτευσης, είχαν τοποθετηθεί οι δύο εισηγητές (ΝΔ) και τρεις ειδικοί αγορητές (ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και Ελληνικής Λύσης)
Στο νομοσχέδιο, παράλληλα, έχει κατατεθεί και η υπουργική τροπολογία για τους όρους χορήγησης της Golden Visa με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνιες μισθώσεις και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο κόστος στέγασης, με παράλληλη διατήρηση των κινήτρων για εισαγωγή επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα και ανάπτυξη της κτηματαγοράς. Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας 5 ετών σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa), θεσπίζονται οι εξής προϋποθέσεις: Στην Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, η αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος αυξάνεται στις 800.000 ευρώ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, η αξία της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η επένδυση πρέπει να γίνει σ’ ένα ακίνητο (όχι σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας) επιφάνειας τουλάχιστον 120 τ.μ. Επιτρέπεται η αγορά ποσοστού εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του οποίου διαμορφώνεται αντίστοιχα στις 800.000 και 400.000 ευρώ. Για κτίρια που έχουν διαφορετική χρήση και μετατρέπονται σε κατοικίες, το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαμορφώνεται στις 250.000 ευρώ. Η μετατροπή της χρήσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Στις 250.000 ευρώ καθορίζεται επίσης το όριο αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο που είναι προς αποκατάσταση. Οι άδειες διαμονής μπορούν να ανανεώνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα (πέντε χρόνια) εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο, πρόσθετη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας διαμονής, είναι να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του κτιρίου. Αν ο επενδυτής πουλήσει το ακίνητο τότε η άδεια διαμονής του ανακαλείται και ο αγοραστής αποκτά δικαίωμα να αποκτήσει άδεια διαμονής. Οι επενδυτές μπορούν να εκμισθώνουν τα κτίρια που αποκτούν, δεν επιτρέπεται όμως η διάθεσή τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ στις περιπτώσεις μετατροπής σε κατοικία απαγορεύεται και η χρήση τους ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης. Σε περίπτωση παράβασης η άδεια διαμονής ανακαλείται και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Εκτός από την αγορά ακινήτων οι πολίτες τρίτων χωρών αποκτούν άδεια διαμονής και με την σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, αντίστοιχης ανά περιοχή αξίας (800.000 ευρώ σε Αττική κλπ., 400.000 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα κ.ο.κ.). Στην τροπολογία έχουν προβλεφθεί μεταβατικές περιόδους εφαρμογής με προϋποθέσεις. Επίσης, με άλλες διατάξεις της τροπολογίας προβλέπεται: η μονιμοποίηση της απαλλαγής από το Τέλος Επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς με σκάφη έως 12 μέτρα. Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2023, που θα καταβληθεί φέτος, σε 8 μηνιαίες δόσεις. Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 2024 των ιδιοκτητών ακινήτων στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

 

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ
Στο μεταξύ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ κατέθεσε τη δική του τροπολογία σχετικά με την χορήγηση της Golden Visa με συμπληρωματικές και διορθωτικές διατάξεις σε αυτή που έχει καταθέσει η κυβέρνηση καθώς όπως υποστηρίζει «επιφέρει ορισμένες έστω και εμβαλωματικές διορθώσεις στο πλαίσιο χορήγησης της ανωτέρω άδειας διαμονής» αναγνωρίζοντας όμως ότι «είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ προτείνει το πεδίο εφαρμογής της επένδυσης των 800.000 ευρώ που προβλέπεται στην υπουργική τροπολογία «για τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και για τα νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πάνω από 3.100 κατοίκους» να επεκταθεί και να ισχύει «σε όλους τους νησιωτικούς Δήμους της Χώρας, ανεξαρτήτως πληθυσμού.

Στην προβλεπόμενη απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων που αποκτώνται κατά πλήρη κυριότητα και νομή από πολίτες τρίτων χωρών για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής επενδυτή, να προστεθεί και η απαγόρευση υπεκμίσθωσης των ακινήτων αυτών ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητα καταστρατήγησης της σχετικής ρύθμισης.

Επίσης, το καθεστώς των αδειών διαμονής που έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί σε επενδυτές ακινήτων και, σε περίπτωση που αυτά εκμισθώνονται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, χορηγείται προθεσμία προκειμένου τα ακίνητα αυτά να χρησιμοποιηθούν ως κατοικία ή να διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση. Το μεταβατικό στάδιο έως τη 30ή Σεπτεμβρίου 2024 που έχει τεθεί επειδή κρίνεται πολύ μακρινό και πιθανότατα να οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών των ακινήτων στις περιοχές που υπάγονται μετά από αυτήν την ημερομηνία στη νέα υψηλότερη ελάχιστη αξία επένδυσης για απόκτηση άδειας παραμονής, ακυρώνοντας εν πολλοίς τον σκοπό της διάταξης, να οριστεί η 30ή Απριλίου 2024.

Στη συζήτηση στην Ολομέλεια, σήμερα, αναμένεται να τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ

Προηγούμενο άρθρο7 εργαζόμενοι της αμερικανικής ΜΚΟ World Central Kitchen νεκροί σε βομβαρδισμό στη Γάζα
Επόμενο άρθροΚυρ. Μητσοτάκης: Η προσοχή μας είναι στραμμένη στην βελτίωση της ποιότητας της ευημερίας κάθε Έλληνα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ