Γιώτα Παπαρίδου – Η εδραίωση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών κα Γιώτα Παπαρίδου μιλάει στο SPEAKNEWS για τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας τα τελευταία χρόνια, για την δυναμική που διαθέτει η βιομηχανία της ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα μας, αλλά και για τα επιπλέον βήματα που πρέπει να γίνουν ιδίως σε ότι αφορά τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και την καλύτερη προετοιμασία των αποφοίτων για ένταξη στην αγορά εργασίας, προκειμένου να προλάβουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις που τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς.

Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των τελευταίων ετών, τόσο με την ψηφιοποίηση του δημοσίου όσο και με την οργάνωση και τον συντονισμό του μαζικού εμβολιασμού του  πληθυσμού. Μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι σε ένα καλό επίπεδο σε ότι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Αναμφισβήτητα ναι. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από την εποχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, έχουν γίνει τεράστια βήματα και έχουν κατακτηθεί πολλοί στόχοι, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας. Οι εταιρείες του κλάδου Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, συνέβαλλαν τα μέγιστα προς αυτήν την κατεύθυνση και μάλιστα, μέσα σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Όλα αυτά, βέβαια, δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς την απαραίτητη στήριξη της Πολιτείας. Αυτό το momentum, την ευκαιρία, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια με σχέδιο και πίστη, όλοι μαζί ενωμένοι.

Ποια είναι η μεγάλη πρόκληση σήμερα για την Ελλάδα στο πεδίο της τεχνολογίας; Ποια είναι τα ζητούμενα στα οποία θα κληθούμε να ανταποκριθούμε τα επόμενα χρόνια;

Οι προκλήσεις σε θεωρητικό επίπεδο είναι πολλές, όπως η ψηφιακή αναβάθμιση δεξιοτήτων των πολιτών, ο ρόλος της χώρας στην τεχνολογική επανάσταση που συντελείται καθημερινά διεθνώς, κλπ. Θα μου επιτρέψετε, όμως, να αναφερθώ σε 2 πρακτικά θέματα, τα οποία αποτελούν, ίσως, τις μεγαλύτερες προκλήσεις, που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα: Το πρώτο είναι η τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας για την υλοποίηση όλων αυτών των έργων και δράσεων, που απαιτούνται για την ανάπτυξη της οικονομίας. Το δεύτερο είναι το πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εντός του οποίου, δυστυχώς, δεν φαίνεται να είναι εφικτή η υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων έργων και δράσεων.

Ποιος είναι ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο ΣΕΠΕ στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται;

Σημαντικός και καταλυτικός. Ουσιαστικά είναι ο θεσμικός εταίρος και σύμμαχος της Πολιτείας, ώστε να αξιοποιηθεί η τεράστια δυναμική της ελληνικής ψηφιακής βιομηχανίας και των εταιριών της προς όφελος και της κοινωνίας και της οικονομίας. Αναλαμβάνουμε κοινές δράσεις με την Πολιτεία, αλλά και με φορείς, για την επίλυση προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην εθνική μας προσπάθεια. Συντάσσουμε έρευνες και μελέτες, που θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να επιλύουμε άμεσα τα προβλήματα, αλλά και να μην βρεθούμε καν ενώπιον τους. Έχουμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τους αντίστοιχους συνδέσμους του εξωτερικού, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων αλλά και εμπειριών. Οι δυνατότητες και η δυναμική του κλάδου μας είναι καταγεγραμμένες και στην κοινωνία και στην οικονομία. Η βιομηχανία της ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα μας, διαθέτει περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις και 300.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, με κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ της χώρας μας.

Υπάρχει σχεδιασμός και οργανωμένη πολιτική από την πολιτεία σε ό,τι αφορά τον κλάδο των επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών; Τι περιμένετε εσείς από την πολιτεία;

Η κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει τον ρόλο του κλάδου μας στην ανάπτυξη της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μας με όλα τα συναρμόδια υπουργεία είναι πολύ καλή, όπως σημαντικά θετικό αποτέλεσμα έχουν για την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη οι συνέργειες και οι κοινές μας πρωτοβουλίες στο επίπεδο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Μπορούν, όμως, να γίνουν και άλλα βήματα από την πλευρά της, όπως ενδεικτικά: Να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις μας για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΤΑΑ και τον σχεδιασμό των υφιστάμενων και νέων δράσεων του ΕΣΠΑ, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή απορρόφηση σε όλους τους τομείς. Να ενισχυθεί με σχέδιο και πόρους η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του κλάδου για την κατάρτιση/επανεκπαίδευση 10.000 ανέργων και ετεροαπασχολούμενων, ώστε να καλυφθούν βασικές ανάγκες έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως το ίδιο ισχύει και για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 100.000 συμπολιτών μας, 60 ετών και άνω, ώστε να μπορούν να αποκομίσουν όλοι τα οφέλη της τεχνολογίας. Παράλληλα, σημαντικό είναι να διαμορφωθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο αλλά και οι υποδομές, προκειμένου η ανάπτυξη του κλάδου της Ψηφιακής Τεχνολογίας να λειτουργήσει ακόμη πιο αποτελεσματικά προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα κατάλληλων υποδομών υλικοτεχνικού εξοπλισμού (εξοπλισμός πρόσβασης, όπως PCs Laptops, κ.λπ.), ο οποίος λείπει σήμερα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ακαδημαϊκό τομέα.

Κυβερνοασφάλεια και Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς εξοπλισμό πρόσβασης δεν μπορούμε να έχουμε. Να λύσει, επιτέλους, το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, όπου η επιβάρυνση στον εξοπλισμό ψηφιακής τεχνολογίας για την αποζημίωση των δημιουργών για τη νόμιμη αντιγραφή των έργων τους, μας κατατάσσει στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης. Να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις με κίνητρα για την τεχνολογική καινοτομία, ώστε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις. Να στηρίξει ενεργά την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, του ψηφιακού “Brand Ελλάδα”.

Οι πτυχιούχοι που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε απόλυτους αριθμούς για τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται; Ή μήπως πρέπει να “ανεβάσουμε ρυθμούς” ως χώρα και ως εκπαιδευτικό σύστημα για να συμβαδίσουμε με την εποχή;

Από μελέτη για την Αξιολόγηση της Επάρκειας Ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα που πραγματοποιήσαμε με την Deloitte, προκύπτει ένα κενό ζήτησης-προσφοράς για την περίοδο 2023-2030 που εκτιμάται στις 7.000-7.500 ειδικών κατ’ έτος και με την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στις 10.000-10.500 ειδικών κατ’ έτος.

Για τον λόγο αυτό, ο ΣΕΠΕ προχώρησε σε μία ουσιαστική συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τους Προέδρους των 37 σχολών ΤΠΕ των ελληνικών πανεπιστημίων.

Διερευνούμε, ήδη, συστηματικά τη βελτίωση του ρυθμού αποφοίτησης, τη βέλτιστη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και την καλύτερη προετοιμασία των αποφοίτων για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Είναι κρίσιμο τα παιδιά σήμερα να γνωρίζουν πως ο κλάδος είναι ο πλέον σύγχρονος και ελπιδοφόρος, τόσο οικονομικά όσο και σε εμπειρίες, αλλά και ταχύτητα ανέλιξης.

Η συζήτηση αυτήν τη στιγμή, παγκοσμίως, περιστρέφεται γύρω από το πόσο γρήγορα θα εδραιωθεί στην αγορά το ΑΙ και πόσες θέσεις εργασίας θα στερήσει. Ποια είναι η πρόβλεψή σας;

Η εδραίωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, που προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και στη χώρα μας, δεν θα στερήσει θέσεις εργασίας. Αντίθετα, θα δημιουργήσει νέες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον κλάδο μας. Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι, αφενός, να προσαρμοσθούν, το συντομότερο δυνατό, στα δεδομένα που προκύπτουν από το ΑΙ και αφετέρου, να καταρτίσουν προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης των εργαζομένων τους, καθώς οι εξελίξεις θα τρέχουν με ασύλληπτους ρυθμούς.

Εάν μείνουν πίσω, θα χάσουν τη μάχη του ανταγωνισμού στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε σήμερα, και, δυστυχώς, αυτή η ήττα δεν θα αφορά μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και στην ελληνική κοινωνία, στην εθνική οικονομία, στη χώρα συνολικά. Σε ό,τι αφορά στον κλάδο μας, όπως προαναφέραμε, έρευνα της Deloitte για τον ΣΕΠΕ προσδιορίζει, μέσω εμπεριστατωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης, ότι το προβλεπόμενο κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αυξάνεται κατά ~25.500 θέσεις αγγίζοντας σωρευτικά, έως το 2030, τις ~83.000 θέσεις.

Αν σήμερα μπορούμε να “παραγγέλνουμε” ένα κείμενο ή έναν πίνακα ζωγραφικής από το ΑΙ, μήπως αύριο θα μπορούμε με την ίδια ευκολία να παραγγέλνουμε π.χ. κώδικα; Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις της πληροφορικής;

Μία επιπλέον προσφορά στις επιχειρήσεις, την οποία φυσικά και θα αξιοποιήσουν. Με την ευκαιρία της ερώτησης σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δίνει πολλές ευκαιρίες για μία νέα ποιότητα στην καθημερινότητα, μέσα από την ανάπτυξη των επιστημών και της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά παράλληλα εγκυμονεί και τεράστιους κινδύνους, αν δεν αναπτύξουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία και διαδικασίες. Αυτό γινόταν, άλλωστε, ανέκαθεν στην ανθρωπότητα, κάθε φορά που μία ανακάλυψη ερχόταν να αλλάξει τα δεδομένα. Αν λοιπόν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να καλύψει ανάγκες βασικού κώδικα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας πολύ πιο παραγωγικά και αποτελεσματικά.

Που στέκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου της τεχνολογίας, σε σχέση με την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία; Μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά;

Βρισκόμαστε αρκετά ψηλά σε σχέση με τη θέση της χώρας μας στο διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Διαθέτουμε εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με τεχνογνωσία που το κατατάσσει στα πλέον εξειδικευμένα και έμπειρα σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το προσωπικό, σε συνδυασμό με τη στρατηγική των επιχειρήσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, έχει προσδώσει έναν εξωστρεφή χαρακτήρα και προσανατολισμό, που κάνει τον κλάδο μας έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό. Η ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας έχει τη διεθνή αναγνώριση, ώστε να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Ήδη, στα παγκόσμια βραβεία ψηφιακής τεχνολογίας “WITSA Global ICT Excellence Awards”, που ο ΣΕΠΕ συμμετέχει ανελλιπώς τα τελευταία 17 χρόνια, οι ελληνικές εταιρίες, αλλά και Δημόσιοι οργανισμοί, έχουν αποσπάσει 38 βραβεία, πολύ περισσότερα από πολλές χώρες, οι οποίες θεωρούνται ψηφιακές υπερδυνάμεις. Με τη συνεργασία της Πολιτείας μπορούμε σίγουρα να επιτύχουμε περισσότερα για την κοινωνία, την εθνική οικονομία και τον ανταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ