ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πτυχίο Πανεπιστημίου από το εξωτερικό με σπουδές στην Ελλάδα

Πλαίσιο Λειτουργίας

Τα κολέγια αποτελούν την εναλλακτική επιλογή των νέων που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να διεκδικήσουν μία θέση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας, αλλά επέλεξαν να αποκτήσουν τίτλο σπουδών πανεπιστημίου του εξωτερικού, σπουδάζοντας όμως εντός Ελλάδας.

Συγκεκριμένα τα κολλέγια αποτελούν εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Παρέχουν προγράμματα σπουδών για τα οποία είναι υποχρεωμένα να έχουν συνάψει συμφωνίες πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια) της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν.

Οι σπουδές που παρέχονται στο ανωτέρω πλαίσιο οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή και σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master).

Επίσης τα Κολλέγια μπορούν να παρέχουν σπουδές, εφόσον τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν λάβει πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Αναγνώριση Πτυχίων

Τα πτυχία που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια, μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγματοποιούνται σε Κολλέγια στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).

Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. είναι το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίων από αλλοδαπά πανεπιστήμια με τα αντίστοιχα που απονέμονται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων επιβάλλεται πλέον μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010 που τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4093/2012 και 4111/2013. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36 του 2005 μέχρι πρότινος κάλυπτε μόνο τα πτυχία πανεπιστημίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχούσαν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Με βάση το ανωτέρω Π.Δ. υπάρχουν δύο μορφές αναγνωρίσεως:

α) Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδηγία 36|2005 που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού, του δικηγόρου ή του ψυχολόγου.

β) Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 36|2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κλπ.

ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα περισσότερα από 30 ιδιωτικά κολλέγια, τα οποία παρέχουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω τομείς:

 • Art & Design
 • Businnes & Economics
 • Computer Science & Technology
 • Culture & Communication
 • Education
 • Engineering
 • English Studies
 • Health & Human Studies
 • Law
 • Political Sciences
 • Shipping
 • Tourism & Hospitality

Τα προγράμματα σπουδών στους παραπάνω τομείς μπορεί να ξεκινούν δύο φορές το χρόνο, στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο.

Τα κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν εξασφαλίσει συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, κυρίως δε της Μεγάλης Βρετανίας. Τα ξένα πανεπιστήμια ασκούν συστηματικό έλεγχο στη λειτουργία των κολλεγίων με τακτικές επιθεωρήσεις, έγκριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, έλεγχο των θεμάτων των εξετάσεων, έλεγχο των εργασιών και βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων.

Σε ότι αφορά τα βρετανικά πανεπιστήμια, αυτά υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Quality Assurance Agency for Higher Education, QAA).

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία της εγγραφής σε κολλέγιο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εφόσον ο υποψήφιος προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά, πέρα από την αίτηση εγγραφής, περιλαμβάνουν σίγουρα το απολυτήριο Λυκείου (για εισδοχή σε σπουδές 1ου πτυχίου) ή το πρώτο πτυχίο (για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα), την αστυνομική ταυτότητα, και συνήθως συστατικές επιστολές, πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να απαιτήσει το κολλέγιο στο οποίο θα απευθυνθεί ο υποψήφιος.

Δίδακτρα

Για την φοίτηση στα ιδιωτικά κολλέγια της χώρας, απαιτούνται βεβαίως δίδακτρα. Για το ύψος των διδάκτρων του κάθε προγράμματος, καθώς και για τις διαδικασίες υποτροφιών, προσφορών και διακανονισμών πληρωμής, ο υποψήφιος θα πρέπει να απευθυνθεί στο κολλέγιο που τον ενδιαφέρει από όπου θα λάβει τις αντίστοιχες πληροφορίες.

*Οι πληροφορίες για το άρθρο αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και την επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων.

http://www.ellinikakollegia.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ