Η ανάγκη για επένδυση σε εκπαίδευση Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας

Κωνσταντίνος Φούσκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψηφιακής επιχειρηματικότητας και Τεχνολογικής Καινοτομίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δεν είναι σπάνιο οι φοιτητές των πανεπιστημίων να προβληματίζονται για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους ζωής. Να αγωνιούν για το αν θα μπορέσουν να προσληφθούν σε κάποια επιχείρηση που θα τους προσφέρει μια αξιοπρεπή ανταμοιβή αλλά και τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη. Συχνά επιχειρούν να το πετύχουν συχνά με ένα βιογραφικό που δεν έχει σημαντική προϋπηρεσία και εμπειρίες ώστε να καταφέρουν την πρόσληψη τους σε μια εισαγωγική θέση με την ελπίδα αυτό να μετουσιωθεί σε μια ευκαιρία για μελλοντική εξέλιξη. Συχνά για να ενισχύσουν αυτό το βιογραφικό επενδύουν σε εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια που προσθέτουν γνώση σε ένα επίκαιρο τεχνικό θέμα αλλά λίγες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.

Στα πλαίσια αυτά, η εισαγωγή της εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, που σχετίζονται όχι απαραίτητα με γνώση για να ξεκινήσει κανείς την δική του επιχειρηματική προσπάθεια, αλλά κυρίως με δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με την αγορά εργασίας και μπορούν να προσφέρουν σημαντικά βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τις σημαντικές ωφέλειες που παρέχει η επιχειρηματική εκπαίδευση (και ιδιαίτερα συσχετισμένη με την ψηφιακή επιχειρηματικότητα) στην επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών αλλά και του συνολικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος ξεπερνούν αυτές τις βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων μοναδικών για κάθε αποδέκτη. Αυτά μπορεί λοιπόν να τα αποκτήσει ένα φοιτητή είτε με την γνώση και ενασχόληση με ένα μάθημα επιχειρηματικότητας, είτε με την ενασχόληση και ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, τοποθετώντας τον σε πλεονεκτική θέση έναντι των ομότιμων του.

Σημαντικά εφόδια που μπορεί να αποκομίσει από τέτοιου είδους εκπαίδευση αποτελούν τα παρακάτω και αφορούν:

  • Την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης, μιας διαδικασίας που οδηγεί σε νέες ιδέες και μοναδικές καινοτόμες προσεγγίσεις που θα λύσουν υπάρχοντα ή μελλοντικά προβλήματα και θα αναπτύξουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η δημιουργική σκέψη συχνά λείπει από επιχειρήσεις όπου ο εργαζόμενος αφιερώνει σημαντικό χρόνο σε διεκπεραίωση καθηκόντων ακολουθώντας ορισμένες οδηγίες και συνεπώς η ύπαρξη της αποτελεί σημαντικό εφόδιο. Ταυτόχρονα ο επιχειρηματίας καλείτε να αναπτύξει και στρατηγική σκέψη καθώς πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτεται αναλυτικά, να σχεδιάζει και να ακολουθεί ένα επιχειρηματικό πλάνο. Τέλος αντιλαμβάνεται πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αναγνωρίζει μπορεί να αποτελέσουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Και τα τρία αυτά βασικά στοιχεία είναι δύσκολό να υπάρχουν σε ένα άτομο χωρίς επιχειρηματική εμπειρία ή εκπαίδευση.
  • Την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και διάθεση ανάληψης ρίσκου. Η επιχειρηματικότητα είναι συνυφασμένη με την ανάληψη ρίσκου. Αποτελεί σημαντική δεξιότητα τόσο η υποχρεωτική ανάληψη πρωτοβουλίας για αντιμετώπιση επιχειρηματικών καταστάσεων, όσο και η υποχρέωση του επιχειρηματία να χρεώνεται τις αποτυχίες και τις επιτυχίες της ιδέας του και της ομάδας που θα ηγηθεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από θέσεις και ευθύνες ενός μεγάλου οργανισμού και να μην λάβει πρωτοβουλίες για θέματα που θα είναι κρίσιμα για την επιβίωση της επιχείρησης του. Το φαινόμενο αποποίησης ευθηνής που παρατηρούμε σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς οφείλετε δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό την έλλειψη ανάπτυξης της συγκεκριμένης δεξιότητας.
  • Ηγεσία και διαχείριση επιχειρηματικής ομάδας. Μέσα από την επιχειρηματική εκπαίδευση και την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης ο επιχειρηματίας μαθαίνει να καθοδηγεί και να εμψυχώνει την ομάδα του, δίνοντας της τα εργαλεία και εφόδια για να υλοποιήσει τους στόχους της ακόμα και μέσα από αντίξοες συνθήκες. Ταυτόχρονα αποκτά την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις κατάλληλες δεξιότητες κάθε μέλους και να το κατευθύνει στην ανάληψη των σωστών καθηκόντων, όπως θα έκανε και ένα έμπειρο στέλεχος με σημαντική προϋπηρεσία.
  • Μαζί με αυτό αναπτύσσει σημαντικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αφορούν τόσο την επικοινωνία εσωτερικά στην επιχείρηση του, όσο και με τα λοιπά μέλη με τα οποία η επιχείρηση θα κληθεί να συνδιαλλαγεί. Θα πρέπει λοιπόν να βρει τον κατάλληλο και αποτελεσματικότερο τρόπο επικοινωνίας σε κάθε περίπτωση για να οδηγηθεί σε επιθυμητό αποτέλεσμα. Σημαντικό είναι επίσης, πως μέσα από την επιχειρηματική εκπαίδευση και τη διαδικασία του Pitching (σύντομη παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας) οι συμμετέχοντες καταφέρνουν να αναπτύξουν δεξιότητες παρουσίασης με στόχευση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
  • Συνεχής μάθηση και προσαρμοστικότητα. Η διαδικασία της επιχειρηματικότητας είναι κατά βάση μια διαδικασία συνεχούς μάθησης. Ο επιχειρηματίας καλείτε να μαθαίνει συνεχώς απο το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείτε και να εφαρμόζει τις γνώσεις αυτές στην επιχείρηση του. Οι σημαντικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο και ειδικά στο τεχνολογικό περιβάλλον, καθιστούν την δεξιότητα αυτή αναγκαία σε κάθε εργαζόμενο. Ταυτόχρονα οδηγεί στην ανάπτυξη ευελιξίας και ανοιχτής σκέψης που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δυνατότητας επιβίωσης κάθε νεοφυούς επιχείρησης. Η διαδικασία του pivoting, η διαδικασία μέσα από την οποία μια εταιρεία αλλάζει την επιχειρηματική της στρατηγική για να προσαρμόσει τις αλλαγές στις ανάγκες του πελάτη, της αγοράς ή κάθε άλλου κρίσιμου παράγοντα, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για κάθε στέλεχος που προσπαθεί να δημιουργήσει μια επιτυχημένη στρατηγική για την επιχείρηση του.

Πολλές από τις παραπάνω δεξιότητες προκύπτουν μέσα από την εμπειρία και τον χαρακτήρα του επιχειρηματία αλλά οι περισσότερες μπορούν να εκπαιδευτούν ή να αναπτυχθούν μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα από προγράμματα εξομοίωσης επιχειρηματικής προσπάθειας.

Δεξιότητες όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η η πρωτοβουλία κ.α. είναι κρίσιμα εφόδια σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. Τα παραπάνω δεν αποτελούν φυσικά προνόμιο εκπαίδευσης μόνο των φοιτητών. Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας σε μαθητές αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες και σε νέους που επιλέγουν την εκπαίδευση τους και σε μεγάλο βαθμό και την καριέρα τους αλλά και σε στελέχη τα οποία χρειάζεται να αναπτύξουν νέες και επίκαιρες δεξιότητες για το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά η αξιοποίηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την επιμόρφωση σε τεχνολογικά ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα πλέον για την ανάπτυξη επιχειρήσεων οποιουδήποτε μεγέθους και κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο δρόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων δεν περνάει πρωτίστως μέσα από την επιλογή ενός κατάλληλου τεχνολογικού πλαισίου και ψηφιακών ικανοτήτων, αλλά κυρίως μέσα από την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που ταιριάζουν απόλυτα με αυτές που αφορούν την ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Την αναγνώριση δηλαδή των νέων προκλήσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την μετουσίωση τους σε ευκαιρίες μέσα από τις ανάπτυξη κατάλληλων πρωτοβουλιών, την δημιουργική σκέψη και την αποτελεσματική επικοινωνία και ηγεσία.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ