Χρηματοδοτώντας την Έρευνα

Δρ. Σάββας Χατζηχριστοφής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, μέλος της ομάδας Science Hoaxes

Η πρόοδος, η εξέλιξη της επιστήμης και τα νέα επιτεύγματα είναι ένας μαραθώνιος αγώνας σκυταλοδρομίας στον οποίο συμμετέχουν μαζί, ερευνητές και εταιρίες. Κέντρα ερευνών, Πανεπιστήμια και κέντρα αριστείας λειτουργούν ως φυτώρια ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών οι οποίες στοχεύουν στη μετατροπή της καθημερινότητας και το μετασχηματισμό του τρόπου ζωής. Οι εταιρίες ρευστοποιούν αυτές τις ιδέες σε προϊόν και το τελικό όφελος το απολαμβάνει ο καταναλωτής. Η έρευνα απαιτεί εκτός από ανθρώπινους πόρους με ιδιαίτερες ικανότητες και φιλοδοξίες, ισχυρή χρηματική στήριξη. Τα ποσά που δαπανώνται για την παραγωγή της έρευνας είναι τεράστια, και πολλές φορές προκαλούν αντιδράσεις. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη χρονική περίοδο 2021-2027, μέσα από το πρόγραμμα Horizon Europe προϋπολογίζει κεφάλαια ύψους 95.5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο για το 2019, ο οικονομικός προϋπολογισμός του CERN (European Organization for Nuclear Research) πλησιάζει τα 1 δισεκατομμύριο Ευρώ. Την ίδια στιγμή, η ESA (European Space Agency) παρουσιάζει προϋπολογισμό για το 2021 ο οποίος ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια Ευρώ. Για μεγάλη μερίδα πολιτών, τα χρήματα αυτά δαπανώνται για χάρη της συνδρομής στην επιστήμη, και μεταφράζονται σε ένα σύνολο δημοσιεύσεων οι οποίες βοηθάνε ερευνητές και ακαδημαϊκούς να ανέβουν βαθμίδες και να αυξήσουν τα έσοδα τους. Αντιλαμβάνονται την έρευνα ως ένα σώμα το οποίο είναι αποκομμένο από την κοινωνία και θεωρούν ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να θεραπεύσουν σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Πόσο κοντά όμως στην πραγματικότητα είναι αυτές οι απόψεις;

Η έρευνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Κάθε επίτευγμα αυτής μεταφράζεται σε αγαθό της καθημερινότητας μας. Μέσα από τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα αναπτύχθηκε τεχνογνωσία και υποδομή που θέτει στον παγκόσμιο χάρτη της προόδου, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ηγετικές θέσεις. Η έρευνα του CERN μάς χάρισε ανάμεσα σε άλλα το αγαθό του διαδικτύου και μας βοήθησε να προχωρήσουμε ένα βήμα προς την αποκωδικοποίηση του μυστηρίου της δημιουργίας του σύμπαντος. Η ESA επιτρέπει στην Ευρώπη να διατηρεί το δικό της διαστημικό πρόγραμμα, να συμμετέχει στον παγκόσμιο διαστημικό διάλογο και να βελτιώνει την ποιότητα των τηλεπικοινωνιών μας. Παράλληλα, τα χρήματα που δαπανούνται στην έρευνα επιτρέπουν την εμπλοκή σε αυτή νέων ερευνητών, και παράλληλα την περεταίρω πρόοδο. Τα κονδύλια της έρευνας χρηματοδοτούν καινοτόμες ιδέες έτσι ώστε να προκύψουν νέα προϊόντα, συνεισφέροντας στην οικονομία τόσο των επιμέρους χωρών όσο και της ίδιας της ένωσης. Τα ερευνητικά κεφάλαια δίνουν την ευκαιρία στην ιατρική να δοκιμάζει νέες ιδέες και τεχνολογίες, αυξάνοντας το προσδόκιμο ζωής και ενισχύοντας τους μηχανισμούς άμυνας μας. Ο τρόπος κατανομής των κεφαλαίων επιβάλλει τη συνεργασία ερευνητών και χωρών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη συνεργατικότητα. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματώνεται μέσα από την κοινή συμμετοχή στο στίβο της προόδου.

Η έρευνα έχει τη δυνατότητα να χαράζει τις ανάγκες της αγοράς και να διαμορφώνει νέες απαιτήσεις. Η έρευνα για παράδειγμα στην πληροφορική, μέσα από δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλής στάθμης και επιστημονικά συνέδρια κατάφερε τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Μόλις 30 χρόνια πριν, η πληροφορική διεκδικούσε θέση ανάμεσα στις θετικές επιστήμες. Η αρχική δυσπιστία μετατράπηκε σε ενθουσιασμό και αργότερα σε ανάγκη. Η πληροφορική, τα πρώτα χρόνια, μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες μας. Στη συνέχεια αλλάζει δραματικά τον τρόπο διασκέδασης και ψυχαγωγίας και σήμερα αποτελεί την κινητήριο δύναμη της καθημερινότητας μας. Η εξέλιξη της πληροφορικής συνδράμει στην αλματώδη εξέλιξη πολλών άλλων κλάδων της επιστήμης. Χάρη στην πληροφορική, η ιατρική αποκτά εργαλεία που της επιτρέπουν να λειτουργεί αποδοτικότερα, η φαρμακευτική μπορεί να προσομοιώνει παρενέργειες σκευασμάτων, οι θετικές επιστήμες κατανοούν καλύτερα τον κόσμο μας και οι επιστήμες της μηχανικής αποκτούν δυνατότητα προσομοίωσης και παρακολούθησης. Σήμερα, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και οι συναφείς κλάδοι, αθόρυβα και διακριτικά, μας υποβοηθούν σε κάθε βήμα της καθημερινότητας μας. Συνολικά, η ψηφιοποίηση και η ραγδαία ανάπτυξη σχετικών με την πληροφορική επιστημών, έχει μετατρέψει ολοκληρωτικά τον κόσμο, με απότοκο τη γέννηση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και οι μεγαλύτεροι κολοσσοί πληροφορικής διατηρούν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης. Η έρευνα στην Πληροφορική μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα μωσαϊκό, στο οποίο ο καθένας μπορεί να συνδράμει. Ο κοινός αγώνας αφορά τη γέννηση τεχνολογιών και τη βελτίωση αυτών. Κάθε εμπλεκόμενος ενισχύει προ υπάρχουσα γνώση με τη δική του χρωματιστή ψηφίδα. Και αυτό το ελάχιστο τμήμα συνεισφοράς μπορεί να επηρεάσει δραματικά τόσο την ίδια την πληροφορική όσο και άλλους κλάδους της επιστήμης. Για παράδειγμα, οι δημοσιευμένες εργασίες των τελευταίων 5-7 χρόνων, οι οποίες στα μάτια επικριτών της επιστήμης αποτελούν σπατάλη δημόσιου χρήματος, χάραξαν τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, οι 2 από τις 3 υψηλότερες σε ζήτηση ειδικότητες πληροφορικής αναπτύχθηκαν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογών τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη ειδικότητα αφορά την κατεύθυνση της τεχνητής νοημοσύνης. Η απόπειρα διαμόρφωσης συστημάτων που μιμούνται την ανθρώπινη αντίληψη απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από 50 χρόνια. Οι στοχευμένες προσπάθειες όμως ερευνητών κατάφεραν τα τελευταία χρόνια να φέρουν την τεχνολογία σε επίπεδα ωριμότητας που τροποποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες δραστικά. Οι νέοι αυτοματισμοί, τα αυτόνομα αυτοκίνητα, οι έξυπνες πόλεις και η προσωποποιημένη αναζήτηση προσφέρουν σήμερα πλήθος εργασιών σε νέους και τοποθετούν τους ειδικούς στην πρώτη θέση ανάμεσα στις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει σε πλήθος φιλόδοξων επιχειρηματιών να παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα και να εισαχθούν στην αγορά με αξιώσεις.

Το αντικείμενο του blockchain και οι ειδικοί σε αυτό κατακτούν τη δεύτερη θέση στις ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση στην διεθνή αγορά εργασίας. Η τεχνολογία πίσω από το bitcoin, στα χέρια των ερευνητών ανοίγει δρόμους και σχηματίζει νέες θέσεις απασχόλησης. Το χαρακτηριστικό της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας και κυρίως της ασφάλειας που η τεχνολογία προσφέρει εξελίσσει τον τρόπο των συναλλαγών μας, τη διακίνηση πληροφορίας και την ανταλλαγή αρχείων. Η τεχνολογία blockchain αναβαθμίζει τον κλάδο της υγείας, του εμπορίου, των πνευματικών δικαιωμάτων και σιγά σιγά, καθιερώνει τα νέα πρότυπα.

Και φυσικά αυτά είναι μερικά απλά παραδείγματα. Το δικαίωμα στην έρευνα αποτελεί προνόμιο κι όχι δικαίωμα. Με το βλέμμα στραμμένο στα επιτεύγματα αυτής προετοιμάζουμε τους αυριανούς πολίτες και ευελπιστούμε σε μια ποιοτικότερη ζωή.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ

Προηγούμενο άρθροΠαρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Ανδρέα Θεοφάνους «Η δεκαετία των κρίσεων και το αύριο – Οι προκλήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αναζήτηση προοπτικής»
Επόμενο άρθροΕγκληματικό το σχέδιο εκχώρησης της ΔΕΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ